Teammanager Stadsbeheer

Ben jij een bevlogen manager die continu naar manieren zoekt om medewerkers te inspireren en teamprestaties te verbeteren? Werk je daarbij vanuit vertrouwen, op een natuurlijke coachende manier, zonder het resultaat uit het oog te verliezen? En heb je ervaring met de beheer- en onderhoudstaak van de openbare ruimte? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw opdracht

Je staat voor je team en voor de maatschappelijke opdracht die het team voor Rijswijk heeft. Je bent toegankelijk en benaderbaar, creëert draagvlak, zowel binnen als buiten het team. Hiervoor onderhoud je goede contacten met je omgeving en ben je het gezicht naar het bestuur en de politiek. Dit betekent dat je met grote politiek-bestuurlijke sensitiviteit te werk gaat. Je zorgt voor een langetermijnvisie en zet grote lijnen uit. De precieze invulling laat je aan je medewerkers, waarbij je taken zodanig delegeert dat iedereen op een effectieve en systematische manier de werkzaamheden uitvoert. Knelpunten herken je snel. Waar nodig onderneem je actie. Je werkt vanuit vertrouwen en laat je inspireren door de in het team aanwezige kennis. Je coacht medewerkers om hun kennis en talenten effectief in te zetten. Je zorgt ervoor dat de teamleden elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Je bouwt verder aan de samenwerking tussen team Stadsbeheer en de andere teams binnen het Ruimtelijk Domein.

Je specifieke taken zijn:

Wil jij aan de slag voor Rijswijk?

Solliciteer dan uiterlijk 7 oktober 2022 via de sollicitatiebutton rechts bovenin of mail je CV en motivatie naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer MJ 2230. Hier lees je meer informatie over onze sollicitatieprocedure.

De selectiegesprekken vinden plaats op 20 oktober 2022 in het gemeentehuis van Rijswijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Gerda van den Akker (Domeinmanager Ruimtelijke Ontwikkelingen) 070- 3261140.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Jeroen van Keulen (medewerker HRM) via telefoonnummer 070-3261558.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Teammanager Veiligheid, Inspectie en Handhaving

Wil jij als manager bijdragen aan een veilige en leefbare gemeente? Wil jij als coach een (groeiend) team van 30 collega’s aansturen dat binnen en buiten de organisatie gezien en gewaardeerd wordt? Dan is de gemeente Rijswijk op zoek naar jou!

Jouw opdracht
De gemeente Rijswijk maakt werk van veiligheid. Ons team Veiligheid, Inspectie en Handhaving (VIH) staat goed opgesteld om onze uitdagingen op het gebied van Openbare Orde, Inspectie en Handhaving aan te gaan.

Hierbij krijg je de opdracht mee om:

Wil jij aan de slag voor Rijswijk?

Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Ben jij de collega die we zoeken? Solliciteer dan uiterlijk 10 oktober 2022 via de sollicitatiebutton of mail je sollicitatiebrief en CV naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer MJ 2229. Hier lees je meer informatie over onze sollicitatieprocedure. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mark Kraakman (domeinmanager Maatschappelijke Ontwikkelingen) via telefoonnummer 070-3261149. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Jeroen van Keulen (medewerker HRM) via telefoonnummer 070-3261558.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De VOG en het inleveren van een meldingsformulier Financiële Belangen zijn ook voorwaarden voor plaatsing op de functie voor interne kandidaten van de gemeente Rijswijk.

Consulent inburgering

Wijs jij nieuwkomers graag de weg? Rijswijk is op zoek naar een consulent inburgering!

Jouw opdracht

Met ingang van 1 januari 2022 hebben gemeenten de regie over de inburgering van nieuwkomers. Hiermee heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de inburgering en de begeleiding van inburgeringsplichtige nieuwkomers.

Als inburgeringconsulent ben je het vaste aanspreekpunt voor de inburgeraar. Je regisseert en begeleidt het inburgeringstraject en monitort het resultaat. Dit doe je voor nieuwe inburgeraars vanaf 1 januari 2022 volgens de nieuwe inburgeringswet ‘Wet inburgering 2021’ en daarnaast begeleidt je de reeds bestaande groep inburgeraars.

Inburgeren is meer dan taal verwerven. Je moet je onderdeel voelen van de maatschappij, actief deelnemen en je verbaal en non-verbaal kunnen uiten. Jouw doel is om inburgeraars te motiveren om hun inburgering te behalen, zodat zij zelfredzaam zijn, werk kunnen vinden of een opleiding kunnen volgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Het nieuwe inburgeringstraject start met een zogenoemde ‘brede intake’. Hierin breng je de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van de nieuwkomer in kaart. Op basis daarvan maak je samen met de nieuwkomer een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Hiervoor durf je verder te kijken dan de bekende wegen, je bent creatief en denkt in mogelijkheden. Je volgt en bespreekt en rapporteert de voortgang van de PIP en biedt ondersteuning waar nodig. Voor de bestaande groep inburgeraars stel je, indien nog niet aanwezig, een Plan van Aanpak op, inventariseer je de stand van zaken van het individuele inburgeringstraject en biedt ondersteuning bij de afronding daarvan.

En dit doe je niet alleen: je werkt intensief samen met externe partijen als Vluchtelingenwerk, Welzijn Rijswijk, DUO en diverse (taal)scholen en binnen de gemeente Rijswijk weet je de collega’s van de teams Inkomen en Participatie en het Rijswijkse Werkgevers Servicepunt (WSP) goed te vinden. Je verantwoordt jouw activiteiten punctueel in rapportages en beschikkingen.

Solliciteren?

Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Ben jij de collega die we zoeken? Solliciteer dan uiterlijk 1 oktober 2022 via de sollicitatiebutton of mail je sollicitatiebrief en CV naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer SB 2238.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Richard Vrauwdeunt (kwaliteitscoach Inkomen & Participatie): telefoonnummer 070-3261322.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Jeroen van Keulen (medewerker HRM) via telefoonnummer 14 070. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tot slot

De selectiegesprekken zijn gepland in de tweede week van oktober 2022.

Coördinator beheer en onderhoud openbare ruimte

Wil jij als coördinator beheer en onderhoud meewerken aan een schoon, veilig en mooi Rijswijk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw opdracht

De vereiste uitstraling van de buitenruimte van de stad is door het bestuur vastgesteld op een bepaald kwaliteitsniveau. Jij gaat na wat er voor nodig is om de openbare ruimte op deze beeldkwaliteit te brengen en te houden, over welke expertise we intern beschikken en wat we extern moeten organiseren. Dit betekent dat het onder meer belangrijk is om in beeld te hebben wat de lopende en te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen zijn en daarop in te spelen vanuit onderhoud en beheer. Hierin heb jij een belangrijke rol. Je bent de rechterhand van de teammanager van Onderhoud Ruimtelijk Domein (ORD).

In deze functie sla je een brug tussen je eigen team en de collega’s uit andere teams, de inwoners en het bestuur van de stad. Een belangrijk doel waar je aan gaat werken is de borging van het toekomstige beheer en onderhoud van projecten en ontwikkelingen in de stad. Dit doe je samen met o.a. de collega’s van Stadsbeheer, de belangrijkste partner van ORD op dit gebied. In je dagelijkse werkzaamheden ondersteun en adviseer je de manager van het team ORD, waarbij je je kwaliteiten en talenten breed kunt inzetten voor het team. Je bent betrokken bij het vakgebied onderhoud en beheer, maar ook bij alle bijbehorende werkvelden waar het team en de teammanager voor staan, zoals het optimaliseren van de dienstverlening, de financiële cyclus, personele ontwikkelingen en – strategieën, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Ook komt het voor dat je beleidsstukken of voorstellen voorbereidt voor het college van B&W of het management van de gemeentelijke organisatie.

Kortom, als coördinator beheer en onderhoud:

Solliciteren?

Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Ben jij de collega die we zoeken? Solliciteer dan uiterlijk 7 oktober 2022 via de sollicitatiebutton of mail je sollicitatiebrief en CV naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer MJ 2228

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Cecile van Toledo (manager Onderhoud Ruimtelijk Domein): telefoonnummer 14 070.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Jeroen van Keulen (medewerker HRM) via telefoonnummer 14 070. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Consulent Jeugd

Ben jij een consulent jeugd met kennis en ervaring op gebied van opvoeding, ontwikkeling en jeugdhulp? Dan is de gemeente Rijswijk op zoek naar jou!

Jouw opdracht

Als consulent jeugd werk je altijd aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd. Samen met het gezin stel je een gezinsplan op, probeer je in te schatten wat passende zorg is maar laat de besluiten over het inzetten van hulp zoveel mogelijk bij het gezin zelf. Je pakt niet zelf de hulpverlening op maar beoordeelt welke ondersteuning nodig is.

Indien de veiligheid of ontwikkeling van de jeugdige(n) in het geding komt  en vrijwillige hulp niet toereikend is,  leid je toe naar de  jeugdbeschermingstafel (JBT) en geef je advies aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Je coördineert de werkzaamheden in het jeugdproces en stemt deze op elkaar af. De consulent bewaakt de afhandeling van in werking gezette procedures, en voert in meervoudige probleemsituaties de algehele regie wanneer, na overleg met betrokken partijen blijkt dat de regie het best belegd kan worden bij het jeugdteam. Je onderzoekt en analyseert vraagstukken en problemen. Daarnaast houdt je de regie op de hulpverlening en de resultaten van de ingezette hulp en stuurt daarin aan of bij waar nodig.

De complexe aard van de probleemsituatie van de cliënt maakt het noodzakelijk dat je in staat bent om te werken met verschillende belangen, waarbij sprake kan zijn van politieke belangen,  crisis of spoedeisende situaties, meerzijdige partijdigheid (bijvoorbeeld vechtscheidingen) of het risico op uithuisplaatsing. Waarbij jij als consulent de taak hebt om zo nodig een indicatie af te geven en te beoordelen welke interventie noodzakelijk is om de veiligheid en/of ontwikkeling van de jeugdige te borgen. Hierbij is het belangrijk om een goede risico taxatie te kunnen doen en kennis te hebben van de meldcode.

De consulent jeugd komt regelmatig in complexe crisis- of gezinssituaties waarbij sprake is van zorgmijding en/of veiligheidsproblematiek, (dreigende) uithuisplaatsing, meerzijdige partijdigheid of meervoudige complexe problematiek met een zorgcomponent. De consulent heeft hierbij als taak heeft om zo nodig een verlengingsbesluit/beschikking af te geven en te beoordelen welke interventie noodzakelijk is om de veiligheid en/of ontwikkeling van de jeugdige te borgen.

Solliciteren?

Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Ben jij de collega die we zoeken? Solliciteer dan uiterlijk voor 7 oktober via de sollicitatiebutton of mail je sollicitatiebrief en CV naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer SB 2236.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marije Vlastuin (Kwaliteitscoach Jeugdteam Rijswijk) telefoonnummer 06 425 129 41. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Jeroen van Keulen (medewerker HRM) via telefoonnummer 14 070. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Jurist Wet open overheid

Jurist Wet open overheid

Geef jij invulling aan de uitvoering van de nieuwe Wet open overheid?

Jouw opdracht

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en een overheid als de gemeente Rijswijk. Sinds 1 mei is de Wet open overheid (Woo) van kracht, en met de komst van een nieuwe wet verandert er veel. Als ervaren jurist help je de gemeente Rijswijk transparanter te maken. Je krijgt in deze nieuwe functie veel vrijheid en vertrouwen om de organisatie bewuster te maken van de doelstellingen van de Wet open overheid.

Je behandelt zelfstandig Woo-verzoeken. Ook zorg je samen met collega’s van andere teams dat bestaande documenten zorgvuldig openbaar worden gemaakt. Daarbij bespreek je politiek gevoelige verzoeken zo nodig met het bestuur, de burgemeester en/of wethouders. Gevoel voor de politiek-bestuurlijke context van het vraagstuk is daarom belangrijk.  Daarnaast ben je binnen het team tevens het aanspreekpunt voor de Wet elektronische publicaties (Wep).

Kortom, een veelzijdige functie waarin je:

Wil jij aan de slag voor Rijswijk?

Solliciteer dan uiterlijk 10 oktober 2022 via de sollicitatiebutton rechts bovenin of mail je CV en motivatie naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer SB2217. Hier lees je meer informatie over onze sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Pieter Vink (manager Juridische zaken) door te bellen naar telefoonnummer 14 070.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Jeroen van Keulen (medewerker HRM) door te bellen naar telefoonnummer 14 070.