Medewerker Gegevens Historisch Archief

Toezichthouder Strand, Calamiteiten

Als toezichthouder voer je toezicht uit op de uitvoering van de werkzaamheden van de contracten. Je voorziet de (junior) specialist/ directievoerder van de voor hun benodigde informatie over de kwaliteit van de uitvoering, zodat de directievoerder goed geïnformeerd wordt om zijn/ haar rol te vervullen in de contract vergaderingen. Je hebt een scherp oog voor kwaliteit en veiligheid, je voert een heldere administratie, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van het werkdossier, het dagboek, prognosestaat, weekstaat etc.

Alhoewel je altijd in de hele breedte van het team moet kunnen worden ingezet, zijn wij nu met name op zoek naar iemand die ervaring of affiniteit heeft met strandonderhoud, calamiteiten en gladheidsbestrijding.

Met betrekking tot de taken op het strand gaat het om toezicht op de reinigingswerkzaamheden van het strand, het toezicht op de diverse kapitaalgoederen zoals borden, toiletunits e.d. Je kijkt in deze functie nooit meer het zelfde naar de kust. Er gebeurt daar zoveel!

Calamiteiten kunnen altijd plaatsvinden. Van een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot een oliespoor. We voeren het oplossen ervan niet zelf uit, maar we moeten wel toezicht houden op de juiste uitvoering binnen afspraken zoals veiligheid, kwaliteit en kosten.

Ook de gladheidsbestrijding is grotendeels uitbesteed. Je houdt toezicht op de uitvoering van de contracten. Jij weet binnen de kortste keren van de hoed en de rand en kan direct zien of alles goed wordt uitgevoerd en/of geleverd.

Toezichthouder onderhoud watersystemen en -keringen

Je bent de technisch onderlegde persoon die toezicht houdt op de onderhoudsbestekken voor dijken en watergangen. Je denkt mee met de gebiedsbeheerder en de aannemer en je zorgt ervoor dat het onderhoudswerk goed en ordentelijk gebeurt. Je voelt je verantwoordelijk voor ons gebied en de inwoners daarvan. Je bent technisch goed onderlegd en praktisch ingesteld, je werkt zelfstandig en begeleidt het onderhoud tot een goed eind. Je zorgt dat je communicatie en logboeken goed op orde zijn, zodat de financiele afhandeling als een zonnetje kan verlopen.

Senior servicedesk medewerker

De Servicedesk is onderdeel van taakveld Informatisering & Automatisering binnen de 1ste lijn waar zo veel mogelijk klantvragen direct worden afgehandeld. Deze collega’s zijn het visitekaartje van het cluster Bedrijfsvoering. Klantgerichtheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden voor het team. En door integraal te werken willen we dat onze klanten zich geholpen voelen: door een gevoel van vertrouwen te geven, oplossingsgericht mee te denken en proactief te handelen.

Als Senior Servicedesk medewerker ben je het eerste aanspreekpunt bij complexe of langdurige ICT-verstoringen in de organisatie. Ook ben je de sparringpartner voor je collega’s op de Servicedesk. Je draait mee in IT gerelateerde projecten en bent in staat nieuwe technieken je snel eigen te maken. Na afronding van een project draag je zorg dat je andere Servicedesk collega’s van de juiste informatie voorzien worden om de nieuwe techniek in beheer te kunnen nemen

Als Senior Servicedeskmedewerker: