Manager Projectbeheersing

Je bent dé projectbeheerser voor De Next DGL, het project dat de vervanging van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht gaat realiseren. Dit project is een Grond-, Weg- en Waterbouw- (GWW-)project en er wordt gewerkt volgens de methode van Integraal Project Management (IPM) in een multidisciplinair team. De vijf disciplines binnen dit team zijn Projectmanagement, Projectbeheersing, Omgevingsmanagement, Technisch Management en Contractmanagement. De rol van Manager Projectbeheersing is hierin ambivalent, omdat je jouw team op een aantal onderdelen faciliteert, en op weer andere onderdelen juist controleert op het naleven van de gemaakte afspraken. Samen zorg je ervoor dat het project voorspelbaar, navolgbaar en uniform worden uitgevoerd en afgerond.
Dit omvangrijke en complexe project bevindt zich nog in de opstartfase en je vervult eerst de rol van kwartiermaker, die geleidelijk overgaat in de rol van functioneel leidinggevende van het beheerteam. Het project gaat ca. 10 jaar duren en is momenteel geraamd op ca. € 200 miljoen. Er zijn veel (interne en externe) partijen betrokken en de impact op de omgeving is groot.
Je fungeert vanuit een onafhankelijke rol als sparringpartner van de Projectdirecteur. Je bent verantwoordelijk voor de integrale sturing op risico’s ten aanzien van tijd, geld, capaciteit, kwaliteit en scope. Je verricht onderzoek en voert risico-inventarisaties uit ten aanzien van het project, en vertaalt deze naar consequenties voor het project(budget). Je zorgt voor de totstandkoming van planningen, ramingen en risicodossiers. Je bewaakt de integrale kwaliteit van het project en toetst beleid van aanpalende terreinen op mogelijke consequenties voor het project. Je bent dé expert op je vakgebied, maar weet dit te integreren met kennis van andere vakgebieden en te vertalen naar dat wat nodig is voor het project. Je bent kritisch en geeft dan ook gevraagd en ongevraagd advies aan management, directie en bestuur. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen én buiten de organisatie en handelt hiernaar.

Senior IT-auditor

Goede informatievoorziening is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering van de gemeente Delft. Het is belangrijk te kunnen vertrouwen op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze informatiesystemen. De processen, projecten en de organisatie als geheel moeten voldoen aan geldende wet- en regelgeving, o.a. op het terrein van informatiebeveiliging, gegevensbescherming en wet politiegegevens. Weet jij de gemeente Delft hierbij te ondersteunen?

Je rol

In het kort; als senior IT auditor zorg jij ervoor dat de organisatie zicht krijgt op de informatie-risico’s en onderzoek jij de maatregelen die zouden moeten waarborgen dat de risico’s worden beheerst. Met jouw verbetervoorstellen sta jij de organisatie bij om de risico’s te beheersen met een samenhangend pakket van maatregelen.

Verantwoordelijkheden

Je toetst de processen, projecten en de organisatie als geheel aan de normenkaders voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Daarnaast doe je aanbevelingen gericht op de optimalisatie van deze processen, projecten en organisatie. Vervolgens stimuleer je draagvlak bij het management en bestuur voor de implementatie van de aanbevelingen.

Je draagt zelfstandig zorg voor de uitvoering van complexe onderzoeken, waaronder Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Dit doe je in opdracht van de algemeen directeur dan wel diens gedelegeerde opdrachtgever.

Wat je nog meer doet

Ontwikkelingen en uitdagingen

Het belang van IT voor de bedrijfsorganisatie en de complexiteit van het IT-landschap gaan in de komende jaren verder toenemen. De rol van de IT-auditor zal zich daardoor sterker gaan ontwikkelen en breder worden. Waar het gaat om het beoordelen van de bedrijfsprocessen, het risicomanagement, security en privacy by design, zal meer worden samengewerkt met de operational en financial auditors, naast de al bestaande samenwerking in het netwerkteam voor Informatiebeveiliging met onder meer de functionaris Gegevensbescherming. Het is aan de auditors om met elkaar zorg te dragen voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en doorontwikkeling van de huidige auditaanpak (denk aan het toepassen van procesmining). Deze ontwikkelopgave behoort ook tot het takenpakket van de senior IT auditor.

Je werkplek

Als senior IT-auditor val je onder de gemeentecontroller. Daarnaast maak je onderdeel uit van het auditteam en werk je mee in het netwerkteam voor Informatiebeveiliging.

Het auditteam is een onderdeel van de afdeling Controlling onder leiding van de gemeentecontroller. Het auditteam bestaat – naast de IT-auditor – uit twee financial auditors en een operational auditor. Soms wordt er tijdelijk externe IT-auditors toegevoegd om samen te werken aan bepaalde IT-audits.

Het netwerkteam voor Informatiebeveiliging wordt aangestuurd door de CISO. In dit team werken specialisten uit verschillende organisatieonderdelen samen aan het Informatiebeveiligingsprogramma.

Functie-eisen
Je profiel

Je kent de regels én de bedoeling achter de regels. Je bent pragmatisch en houdt altijd de organisatiedoelstelling voor ogen. Daarnaast weet je hoofd- en bijzaken te onderscheiden, heb je scherp oog voor de verantwoordelijkheden en verantwoordelijken in de organisatie waar het gaat om het bedenken en toepassen van maatregelen op het gebied van beveiliging van hun informatie. Je snapt de werkprocessen van de gemeente en kan je verplaatsen in de belevingswereld van de medewerkers.Ook weet je hoe je als auditor effectief kunt opereren en de organisatie kunt overtuigen van je aanbevelingen.Tot slot heb je een brede belangstelling voor verschillende soorten van audit en onderzoek en heb je er plezier in om de doorontwikkeling van de auditrol op te pakken.

Andere eisen

Verder zien we graag (pre)

Lijkt dit je een interessante functie, maar…

Dan hopen wij alsnog graag van je te horen. Wij bieden de mogelijkheid om een postdoctorale opleiding IT-audit te volgen, om je te ontwikkelen tot senior IT-auditor.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.103,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 12). De vacature is voor 32 tot 36 uur in de week. Wij investeren in een passende studie (bijvoorbeeld IT audit) waar nodig.

Door het Individueel Keuze Budget heb je maandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering (17,05% over je salaris). Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door ons betaald.

Tot slot: wij werken in een hybride werkvorm. Dit betekent dat je deels thuis kan werken en deels in ons moderne en duurzame kantoorgebouw boven station Delft. Gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken en midden in de binnenstad. De werktijden zijn flexibel.

Meer informatie of direct solliciteren
Wil jij meer informatie ontvangen voordat je op de solliciteer-knop drukt? Neem dan gerust contact op met René Janssen (gemeentecontroller) via telefoonnummer 0640568821.

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Upload jouw cv en motivatiebrief uiterlijk zondag 9 oktober via de ‘solliciteer’ button.
De gesprekken worden in overleg ingepland. We kijken uit naar je reactie!

De jongste oude stad van Nederland
Delft, een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenteren. Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven.

De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisaties. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Werken voor de stad die zich steeds opnieuw uitvindt

De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals.

Senior projectleider/beleidsmedewerker woon/zorg/flexwonen

Wonen staat volop in de belangstelling. Het aantal 70’plussers gaat verdubbelen in de komende jaren de vraag naar woon-zorg concepten wordt groter. We hebben de ambitie om 2000 woningen in het wonen en zorgsegment te laten realiseren. Flexwonen tijdelijke (kleine) woonruimte voor mensen die snel een betaalbare huurwoning met een kort huurcontract zoeken, is integraal onderdeel van het bouwprogramma en de woningvoorraad. We hebben in potentie plek voor 500 van deze woningen. Deze woonopgave realiseren we als gemeente niet alleen. Als projectleider van de enorme woon/zorg/flexwonen-opgave weet je Westland op de kaart te zetten en middelen te genereren om projecten voor de kwetsbare groep inwoners te realiseren en marktpartijen te verleiden te investeren. Je pakt eigenaarschap op de opdracht, bent een verbinder en weet andere te verleiden om samen projecten te realiseren. Je bent communicatief sterk en je zorgt ervoor dat betrokkenen partijen geïnformeerd zijn of tot actie overgaan. Je bent je bewust dat je in een politiek bestuurlijke context werkt en weet wat dit van jou vraagt. Je werkt nauw samen met de betrokken collegae uit het werkveld Wonen en uit de vier clusters van de gemeente: Ruimte, Beleid, Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Je primaire werkterrein is de verkenningsfase in de gebiedsontwikkeling; de vertaling van beleid naar concrete initiatieven voor projecten.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt tevens bij aan de gemeentelijke P&C-cyclus.

Inkoopadviseur

Ben jij toe aan een vervolgstap in je carrière? In een zelfstandige functie als Inkoopadviseur bij een ambitieuze gemeente? Wij zoeken een Inkoopadviseur met knowhow!

Je rol

Je bent voor Delft hét aanspreekpunt bij vragen over inkoop en bij het begeleiden van (Europese) aanbestedingen. Je evalueert het inkoopbeleid en voert verbeteringen door. Als businesspartner van interne contractmanagers sta je voor rechtmatig en doelmatig handelen. Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) over Europese, nationale en meervoudig onderhandse inkooptrajecten die door jou ook worden begeleid en uitgevoerd. De actuele ontwikkelingen in je vakgebied volg je op de voet. Je deelt je kennis en werkt mee aan de professionalisering van de inkoopfunctie. Ook krijg je er energie van om samen met collega’s te werken aan de ontwikkeling van het team en het verbeteren van onze dienstverlening.

Je werkplek

Team Inkoop wordt ingeschakeld door interne klanten voor integrale advisering en ondersteuning op het gebied van inkoop in de breedste zin. Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige aanbestedingen: het nieuwe financieel systeem, nieuwbouw schoolgebouwen en energietransitie. Belangrijkste doel van het team voor de organisatie en daarmee de stad Delft is het leveren van een significante bijdrage aan rechtmatig en doelmatig inkopen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met vele andere beleidsdoelen zoals o.a. Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Het is een klein slagvaardig team waar ook veel ruimte is om je zelf te ontwikkelen, door coaching on the job, workshops en opleidingen. Wij zijn een zelforganiserend team, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid pakt en goed kan samenwerken.

Er is daarbij aandacht voor elkaar binnen het team. Zo staan we open voor elkaars feedback en reflecteren we op ons werk en onze adviezen. Dit doen we o.a. door een informele kwartaalafsluiting, (digitale) teamuitjes en collegiale afstemming tijdens bijvoorbeeld een wandeling door het mooie Delft.

Je profiel

Je bent volledig thuis op het gebied van inkoop en aanbestedingen en aanverwante vakgebieden (Juridisch, Contractmanagement, Facility management, Lean). Analytisch als je bent, kun je snel complexe vraagstukken doorzien. Je weet hoe je collega’s en klanten moet aanspreken op gemaakte afspraken. Je bent een netwerker met een open instelling, voelt je prettig in een dynamische omgeving en kunt productief en prettig samenwerken.

Andere eisen

Ons aanbod

Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €5.372,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 11). De vacature is voor minimaal 32 en maximaal 36 uur in de week.

Door het Individueel Keuze Budget heb je maandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door ons betaald.

Tot slot: je werkt in ons moderne en duurzame kantoorgebouw boven station Delft. Gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken en midden in de binnenstad. De werktijden zijn flexibel en er zijn thuiswerkmogelijkheden.

Meer informatie of direct solliciteren

Wil jij meer informatie ontvangen voordat je op de solliciteer-knop drukt? Neem dan contact op met Rens Speksnijder (senior inkoopadviseur) via telefoonnummer 06-20962971.

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Overtuig ons ervan dat jij de juiste kandidaat bent en upload jouw cv vóór 13 oktober via de button rechtsboven. De gesprekken worden in overleg ingedeeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De jongste oude stad van Nederland
Delft, een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenteren. Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven.

De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisaties. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Werken voor de stad die zich steeds opnieuw uitvindt

De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals.

Beleidsadviseur Veiligheid

Jij adviseert en informeert de organisatie over veiligheid in brede zin en levert samen met je collega’s een aanzienlijke bijdrage aan het opstellen van nieuw beleid, de implementatie en de evaluatie daarvan. Hierbij volg en analyseer je landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid nauwgezet en weet die om te zetten naar strategische adviezen en effectieve beleidsresultaten. Je bent een stevige sparringpartner voor collega’s en externe partners op het gebied van veiligheid. Om dit effectief te doen werk je samen met andere gemeenten en andere publieke en private partijen op het gebied van Veiligheid.

Samen met de andere beleidsadviseurs die zich meer focussen op een specifiek thema zorg jij voor de samenhang van het veiligheidsbeleid. Dit doe je door beleid te ontwikkelingen in opdracht van de Strategisch Regisseur Veiligheid waarvoor jij de sparringpartner bent. Ontwikkeld beleid moet ook worden uitgevoerd, daarom werk je ook nauw samen met je de Coördinator Veiligheid die zijn focus heeft op de beleidsuitvoering. Samen zorgen jullie ervoor dat het veiligheidsbeleid wordt opgesteld, geborgd en uitgevoerd.

Als Beleidsmedewerker Veiligheid hou je zicht op het vastgestelde ‘Westlandse Veiligheidsbeleid’ Je houdt daarbij de door raad vastgestelde doelstellingen scherp voor ogen en adviseert de strategisch regisseur hierover. In het WVB zijn de doelstellingen voor de thema’s vastgelegd. Hoewel voor elk thema een eigen beleidsadviseur aanwezig is zorg jij voor samenhang in beleid en spring je daar waar nodig bij. Daarnaast lever je en belangrijke bijdrage aan de planning- en controlcyclus en het invoeren van Opdracht Gericht Werken binnen de gemeente.

Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving, daarom stem je in deze functie voortdurend af met burgemeester, college en gemeenteraad, niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je bereid raadsdebatten en bestuurlijke overleggen voor en bent aanwezig bij relevante vergaderingen.

Jouw team
Ruim 25 professionals van het team Veiligheid staan klaar om samen met jou integraal te adviseren over veiligheid, ieder vanuit zijn eigen expertise en hieraan uitvoering te geven. Veiligheid is een thema dat iedereen raakt. Je werkt daarom veel samen met collega’s binnen de hele organisatie en daarbuiten.

Financieel adviseur

Hoe zie jij dat? Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Ben je graag, samen met het team, een belangrijke sparringpartner voor het bestuur en de gemeentelijke organisatie op het gebied van financiën? Schakel je makkelijk tussen financiële advisering en het begeleiden van de verankering met de administratie? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Wordt dan Financieel adviseur bij Gemeente Westland. Onze financieel adviseurs weten hun weg binnen de wereld van de gemeentefinanciën, vallen centraal onder Cluster Bedrijfsvoering (team Financiën Beleid en Advies), maar zijn als adviseur gekoppeld aan één of meerdere clusters.

Je werkdag
Je werkdag begin je met een overleg samen met de strategisch financieel adviseur en collega financiële ondersteuning. Jullie geven elkaar een update wat er afgelopen week in het cluster is gebeurd en welke prioriteiten er zijn voor deze week. Na het overleg zie je een e-mail voorbij komen of je een collega wilt ondersteunen met het opstellen van een adviesnota.
Tussendoor ontvang je een telefoontje van een collega met de vraag of jullie samen kunnen kijken naar de financiële dekking van een vacature die zo snel mogelijk moet worden uitgezet.
Na de lunch heb je een overleg met collega’s over de P&C-producten. Je bespreekt de status van de huidige producten en de aankomende deadlines. Daarna heb je een periodiek budgetafspraak met een manager om een financiële prognose te maken voor de komende periode.
Met nog een onverwacht telefoongesprek tussendoor vliegt de tijd. Je hebt aan het einde van de middag je agenda geblokt om aan de slag te gaan met begrotingswijzigingen, omdat er een aantal veranderingen zijn in het beleid. Voordat je je laptop afsluit beantwoord je nog een aantal e-mails.
Tevreden sluit je je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen!

Jouw team:

Adviseur VPT & Integriteit

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan Adviseur Veilige Publieke Taak (VPT) & Integriteit bij Gemeente Westland.

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet

Als Adviseur VPT en integriteit werk je nauw samen met de Coördinator VPT en integriteit en vervang je deze wanneer dit nodig is. Alhoewel de Coördinator eindverantwoordelijk is heb jij de volledige regie over VPT.

In deze rol ben je zichtbaar in de hele organisatie en zorg je actief voor verbinding en bewustwording op dit thema. Je coördineert meldingen en casuïstiek. Jij bent het eerste aanspreekpunt op het gebied van VPT en sparringpartner voor directeuren, leidinggevenden en medewerkers.

In jouw rol geef je zowel gevraagd als ongevraagd advies. Denk hierbij aan het geven van advies over communicatie, het inkopen van trainingen en opleidingen op het gebied van agressie, geweld en wangedrag. Je analyseert gemeentebrede risico’s en incidenten en voert proactief, samen met de leidinggevende, regie wanneer een casus vastloopt.

Samen met de Coördinator adviseer je de algemeen directeur en burgemeester over de aanpak van meldingen en werk je mee aan integriteitsonderzoeken. Waar nodig organiseer je verbinding met HR, Control, en vertrouwenspersonen. Ook zorg je voor het beschikbaar krijgen én bekend stellen van de juiste protocollen.

Je gaat mensgericht te werk en onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen. Hierbij sta je stevig in je schoenen en laat je een tegengeluid horen wanneer dat nodig is. Je begeeft jezelf in een groot speelveld waar je te maken hebt met zowel medewerkers als leidinggevenden, maar ook met externe partijen zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, het A&O fonds gemeenten, de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Senior Recruiter

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Krijg jij er energie van om je elke dag in te zetten om vacatures in te vullen, de juiste kandidaat ”searchen” en deze zo snel en goed als mogelijk bij de vacaturehouder aan te leveren? Wij zoeken een senior, maar dat betekent niet per se dat alleen de jaren tellen dus hoe oud je bent, maar meer wat je hebt gedaan en waar en hoe lang. Wij zien in een senior een vakbekwaam persoon, een specialist, iemand met een visie, een mening en ideeën en vooral ook een passie voor het vak recruitment hebben. Dus naast het broodnodig operationeel searchen ook een manager en die het cluster kan adviseren om samen tot het gewenste resultaat te komen.

Je hebt verstand van de arbeidsmarkt en bent vooral een creatieveling als het gaat om resultaten behalen en kandidaten vinden. Als Senior Recruiter bij gemeente Westland bouw je mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook. Wil jij dit ook? Reageer of stel je vragen aan ons.

Werkzaamheden:

Adviseur Wonen

Ben jij een professional met hart voor wonen? Leg jij makkelijk verbindingen en zie je complexiteit als een uitdaging? Ben je gericht op samenwerken, denk en handel je procesmatig en kun je snel schakelen als de situatie daar om vraagt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De opgave voor de stad

De druk op de woningmarkt in Delft is, net als in de rest van de Randstad, groot. Delft groeit. Steeds meer mensen willen in de nabijheid van goede voorzieningen, hoogwaardig openbaar vervoer en dichtbij een baan wonen. In de huidige woningmarkt is de woonopgave voor Delft groot.

We werken aan een Woonvisie met thema’s als prettig samen wonen en leven in de wijken, huisvesting kwetsbare doelgroepen, betaalbaarheid van woningen en een kwalitatief duurzame woningvoorraad. In Delft worden tot 2040 ca 15.000 woningen toegevoegd in nieuwe ontwikkelgebieden en in de bestaande stad. Samen met ontwikkelende en beherende partijen zorgen we voor goede woon- en leefmilieus met de juiste woningen en voorzieningen op de juiste plek. Er komt een warmtenet en woningen worden geïsoleerd en gaan van het gas af. Op het gebied van sociale huisvesting en verdeling van woningen werkt de gemeente samen met 4 grote corporaties.

Als adviseur wonen ben je een spin in het web van deze netwerken, leg je mooie verbindingen en dwarsverbanden en behaal je concrete resultaten.
Denk jij ons daar bij te kunnen helpen?

Je rol

Als Adviseur Wonen ben je breed inzetbaar. Je bent vakinhoudelijk eigenaar voor bepaalde thema’s binnen het Team Wonen. Welke taak je ook hebt, je werkt er aan de belangen van de stad. Samen met collega’s, de wethouder en de bewoners en partners in de stad. Daarbij is het belangrijk dat je zelfstandig opereert en zorgt voor goede verbinding met je collega’s. Je levert op tactisch niveau een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en projecten in de stad. Je bent in staat om vanuit verschillende perspectieven zaken te bekijken en belangen god in te schatten. Je schakelt snel en communiceert gemakkelijk.

Je werkplek

Het Team Wonen bestaat uit 5 personen en maakt onderdeel uit van de afdeling Samenleving advies. Deze afdeling maakt onderdeel uit van het cluster Samenleving en Veiligheid en werkt actief aan een vitale stad met bewoners die meedoen. De afdeling Samenleving Advies is hét expertisecentrum voor het Sociaal Domein. Dit doen we vanuit de opgaven vanuit de stad, ‘van buiten naar binnen’.

Op de afdeling werken ruim 45 collega’s er heerst een informele en prettige sfeer. Je werkt daarbij in de breedte van het sociaal domein en ook veel samen met het cluster van Ruimte en Economie. Je functienaam is beleidsadviseur Samenleving.

Functie-eisen
Je profiel

Je bent een breed inzetbare adviseur Wonen op zowel proces als op inhoud. Goed kunnen omgaan met complexe taakinhoud bijvoorbeeld, maar ook project- en procesmatig kunnen werken. We vinden het ook belangrijk dat je een goede balans kunt vinden tussen zakelijkheid en werken vanuit de bedoeling. Daarnaast zijn er natuurlijk nog enkele functie-specifieke capaciteiten.

We zoeken een adviseur die zich met overgave op onderwerpen rond de woningmarkt wil storten. Iemand die verbindt, snel kan schakelen en graag samenwerkt. Net zo belangrijk: nieuwsgierigheid, overtuigingskracht, professionaliteit, resultaatgerichtheid en een kritische houding.

Andere eisen

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.671,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 10). Het betreft een vacature voor 36 uur per week.

Door het Individueel Keuze Budget heb je maandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Eventueel ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door ons betaald. We blijven altijd met elkaar in gesprek over ontwikkeling van jou als persoon binnen de afdeling.

Je kunt werken in ons moderne en duurzame kantoorgebouw boven station Delft. Gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken en midden in de binnenstad. De werktijden zijn flexibel. Thuiswerken kan ook.

Meer informatie of direct solliciteren
Voor meer algemene informatie neem je contact op met Marc Knijnenburg, manager samenleving advies via 0640753528. voor meer inhoudelijke informatie met Bas van Rosmalen, senior adviseur Wonen via 0652739201.

Om te solliciteren kun je uiterlijk zondag 2 oktober via de ‘solliciteer’ button je motivatie en cv uploaden. De eerste selectie gesprekken vinden plaats op donderdag 6 oktober. Eventuele vervolggesprekken worden in overleg ingepland.

De jongste oude stad van Nederland
Delft, een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenteren. Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven.

De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisaties. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Werken voor de stad die zich steeds opnieuw uitvindt

De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals.

Regievoerder Civiel- en Vastgoedbeheer

Als Regievoerder Civiel- en Vastgoedbeheer ben je de schakel tussen onze interne opdrachtgevers en ons team als opdrachtnemer. Je vertaalt het Gebieds Gericht Plan (GGP) waarin de doelen, maatregelen, (kwaliteits)normen en financiële kaders op hoofdlijnen zijn aangegeven, naar concrete beheerplannen. Met de coördinatoren van het team bedenk je duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen. Je stippelt hiervoor een koers uit en vertaalt deze vervolgens naar concrete plannen en voorstellen voor integrale opdrachten. Je meet de voortgang, financiële beheersing en resultaten van het beheer en rapporteert daarover aan de programmamanager.

Je initieert, creëert samenhang met overige beheerdisciplines, geeft technische ondersteuning en adviezen, plant over meerdere jaren, houdt actueel zicht op de financiën, hebt oog voor passende aanbestedingsmogelijkheden en weegt risico’s en de beheerbelangen af. In deze spilfunctie werk je samen met regievoerders van het andere beheerteam Gebiedsbeheer. Dat is waar het in deze functie om draait.

En verder: