Disclaimer

De deelnemende organisaties aan WerkeninHaaglanden besteden veel zorg aan de informatievoorziening via deze website maar kunnen de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Verder aanvaardt geen van de deelnemende organisaties aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.