Regionale Geschillencommissie Haaglanden

Welkom op de pagina van de Regionale Geschillencommissie Haaglanden.
De Regionale Geschillencommissie Haaglanden kan vanaf 1 januari 2020 geschillen behandelen tussen medewerkers en leidinggevenden van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zoetermeer, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Delft, Wassenaar, Voorschoten, werkorganisatie Duivenvoorde en Avalex over:

  • Individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem
  • Afspraken in een Van Werk Naar Werk (VWNW)-traject
  • Individuele toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut

Procedure

Met het formulier hieronder kun je als medewerker (kosteloos) een geschil kenbaar maken aan de commissie en haar verzoeken om een advies daarover uit te brengen. Ook als leidinggevende kun je een geschil bij de commissie kenbaar maken. Voordat je dat doet, is het belangrijk om eerst samen het gesprek aan te gaan. De praktijk leert dat miscommunicatie over en weer soms tot een geschil kan leiden. Daarom zal ook de secretaris van de commissie bekijken of er mogelijkheden zijn om het geschil op een andere manier op te lossen, voordat een geschil inhoudelijk door de commissie wordt behandeld.

Hoe ziet de procedure er verder uit?

Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt de secretaris van de Regionale Geschillencommissie Haaglanden binnen 5 werkdagen contact op voor meer informatie over het geschil. Nadat de secretaris alle informatie heeft ontvangen, volgt er meer informatie over de verdere procedure. Denk hierbij aan het plannen van een hoorzitting. De commissie geeft na de inhoudelijke behandeling van een geschil uiteindelijk een zwaarwegend advies.

  • Formulier Geschillencommissie Haaglanden

Samenstelling van de Regionale Geschillencommissie Haaglanden

Klik hier voor het reglement van de Regionale Geschillencommissie Haaglanden.

 

Vragen

Heb je een vraag of ben je op zoek naar meer informatie? Klik hier voor de veel gestelde vragen.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem dan aan het secretariaat van de Regionale Geschillencommissie Haaglanden via geschillen@werkeninhaaglanden.nl

Ik heb een geschil over een ander onderwerp of ben het niet eens met het advies van de Regionale Geschillencommissie Haaglanden

Vanaf 1 januari 2020 vallen ambtenaren onder het reguliere arbeidsrecht. Dit betekent dat je voor onderwerpen die niet door de Regionale Geschillencommissie Haaglanden worden behandeld, naar de kantonrechter kunt. Dit kan ook als je het niet eens bent met het advies van de Regionale Geschillencommissie Haaglanden. Let op dat er altijd proceskosten zijn verbonden aan procederen bij de (kanton)rechter. De kantonrechter geeft in zijn uitspraak aan wie de proceskosten uiteindelijk moet betalen. Je moet deze kosten wel zelf voorschieten.

Klik hier voor meer informatie over procederen bij de Kantonrechter.