Hoe werkt het?

Op deze pagina vind je het huidige werkaanbod van Werken in Haaglanden. Je kunt de resultaten filteren zodat je de vacatures vindt die jij zoekt.

Staat de baan van je dromen er nu niet bij? Geen zorgen! Het is niet nodig om elke dag te kijken of er nieuwe vacatures online staan. Laat de vacatures naar jou komen en maak een job alert aan. Je ontvangt vacatures per e-mail die passen bij jouw zoekwensen. Zo ben je er als eerste bij wanneer een nieuwe vacature online komt.

Verkeerskundige David

Zoek vacature

77 resultaten

Vacature

Directievoerder

In deze uitdagende functie ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouders. Dit houdt in dat jij de communicatie voert met bewoners, bedrijven en nutspartijen. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen (tijd, geld, kwaliteit). Je hebt een oplossingsgerichte houding tijdens...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €4562
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
1 augustus 2022
Vacature

Beheerder verkeer

Je bent eindverantwoordelijk voor beheer, onderhoud, aanpassingen, en uitbreidingen van verkeersvoorzieningen exclusief verkeersregelinstallaties.Je levert een verkeersinhoudelijke bijdrage aan infrastructuurprojecten en adviseert projectleiders in het kader van uitvoeringsprojecten en/of gebiedsontwikkelingen.Je handelt specifieke meldingen van onze klanten (bewoners, bedrijven en organisaties) af over verkeersvraagstukkenJe geeft goedkeuring aan opgestelde verkeersbesluitenJe stelt meerjaren investeringsplannen...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €5372
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
1 september 2022
Vacature - Nog 1 dag

Consulent Urgente Woonzaken

Je bent in staat om op een objectieve manier de omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager in beeld te brengen en de aanvrager hierover zorgvuldig te adviseren.Indien de aanvraag voor een urgentieverklaring wordt ingediend ben je in staat om onderzoek te doen, een intakegesprek te voeren en een sociale rapportage...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
26 juni 2022

Blijf op de hoogte van onze nieuwste vacatures

Vacature - Nog 5 dagen

Consulent Inkomen

Als ervaren consulent Inkomen ben je verantwoordelijk voor het gehele proces omtrent het innemen en afwikkelen van aanvragen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en bijzondere bijstand. Om de best mogelijke dienstverlening aan onze burgers te bieden is een integrale aanpak hierbij van belang. Door in een multidisciplinair...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature

Vergunningverlener APV/Bijzondere wetten

Als medewerker APV/Bijzondere wetten beoordeel je zelfstandig complexe aanvragen voor vergunningen aan de hand van de mogelijkheden binnen de kaders die de wet voorschrijft. Je focust je op APV (zoals evenementen-, terras-, exploitatie en standplaatsvergunningen) en Bijzondere wetten (zoals Alcoholwet, Zondagswet en Wet op Kansspelen).Je bent verantwoordelijk voor het pre-toetsen...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
1 augustus 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen

Als beleidsmedewerker Werk & Inkomen werk je aan de (beleids)ontwikkeling van thema's die binnen het sociaal domein spelen. Dit doe je samen met onze klanten bestaande uit het bestuur, onze partners, onze collega's van de uitvoering en onze inwoners. Je realiseert oplossingen en voorzieningen binnen een breed scala aan onderwerpen...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €4903
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature

Stagiair(e) Jeugdconsulent

Wij nemen je mee en begeleiden je om praktijkervaring op te doen als Jeugdconsulent. Hierbij horen o.a. de volgende werkzaamheden:werken aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd. Je sluit je aan bij de vraag, wensen en verwachtingen van de jeugdige en het gezin. Deze...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €625
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
7 september 2022
Vacature - Nog 8 dagen

Medewerker Burgerzaken (front office)

Als collega van team Burgerzaken van het Klant Contact Centrum, kom je te werken in een hecht team, dat dienstverlening aan onze inwoners voorop zet. Een fijne werkplek, prettige samenwerking en met elkaar de klus klaren, is belangrijk voor ons team. In deze functie in ons frontoffice ben je verantwoordelijk...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €3301
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
3 juli 2022
Vacature

Senior beleidsmedewerker wonen

Binnen de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) ga jij je bezig houden met uiteenlopende producten op het gebied van wonen, zoals de voorbereiding en uitvoering van de Woon(zorg)visie, woningbouwplanning, advisering bij woningbouwprojecten, woningsplitsing, evaluatie van verordeningen op het gebied van wonen (en zorg) en het in kaart brengen van...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €5372
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
21 september 2022
Vacature - Nog 2 dagen

Senior juridisch adviseur

Wil jij met een integrale blik juridische vraagstukken binnen het sociaal domein aanpakken? Krijg jij energie van teamwork en continu verbeteren? Dan zoeken wij jou!Je rolAls senior juridisch adviseur sociaal domein geef je samen met collega's juridisch advies aan o.a. het management en het bestuur. In de behandeling van dossiers...
Organisatie
Gemeente Delft
Salaris
Max. €5372
Standplaats
Delft
Werk- / denkniveau
WO bachelor
Reageren voor
27 juni 2022
Vacature

Coördinator Wegen en Kabels & leidingen

Als coördinator Civiel- en Vastgoedbeheer zorg je er voor dat het gemeentelijk beleid, besluiten en/of wet- en regelgeving uitgevoerd wordt vanuit een complex inhoudelijk specialisme op het gebied van Wegen en Kabels & Leidingen. Dit doe je steeds meer regisserend.De belangrijkste taak is de integrale, dagelijkse en/of operationele aansturing binnen...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
21 september 2022
Vacature - Nog 10 dagen

Arbo-adviseur

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Ook als het om Arbozaken gaat. Als Arbo -adviseur lever je, in samenwerking met je directe collega's Arbocoördinator en Verzuimspecialist op tactisch en operationeel niveau een belangrijke bijdrage aan de arbeidsomstandigheden binnen Gemeente Westland. Krijg jij er energie van...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
HBO bachelor
Reageren voor
5 juli 2022
Tijdelijk Werk

Frontoffice Burgerzaken Medewerker RNI

Je bent het visitekaartje van de gemeente. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burger en je geeft hen een welkom gevoel. Je adviseert en informeert de burgers bij het aanvragen van documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen en je draagt zorg voor de verwerking ervan. Als RNI gecertificeerde verzorg je...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €3301
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
MBO - 3
Reageren voor
22 september 2022
Vacature

Specialist waterhuishouding

Kun je beheerbelangen onderbouwen waarom je beheermaatregelen wilt (laten) uitvoeren? Staat veilig gebruik van de openbare ruimte hoog bij je in het vaandel en voel je je daarvoor verantwoordelijk? Weet je de contracten zodanig vorm te geven zodat deze je helpen op de juiste wijze invulling te geven aan de...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4048
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
22 september 2022
Vacature

Senior juridisch adviseur handhaving

Als senior juridisch adviseur Ruimte geef je samen met collega's juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. Je bent sparringpartner voor je collega's. Als breed inzetbare jurist houd je je onder andere bezig met afhandeling van complexere en politiek/bestuurlijk gevoelige handhavingszaken. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €5169
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
22 september 2022
Vacature

Regievoerder Gebiedsbeheer

Als Regievoerder Gebiedsbeheer ben je de schakel tussen onze interne opdrachtgevers en ons team als opdrachtnemer. Je vertaalt het Gebieds Gericht Plan (GGP) waarin de doelen, maatregelen, (kwaliteits)normen en financiële kaders op hoofdlijnen zijn aangegeven, naar concrete beheer- / uitvoeringsplannen. Met je interne opdrachtgever (de programmamanager) en twee van de...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €5960
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
22 september 2022
Tijdelijk Werk

Junior Specialist Gebiedsbeheer

Als junior specialist begeleidt jij werkzaamheden van team Gebiedsbeheer in de Openbare Ruimte. Dat kan betekenen dat jij buiten een inspectie uitvoert, dat je meldingen vanuit het Meldpunt Openbare Ruimte beoordeelt en uitzet bij collega's die de melding gaan oplossen en handel je de melding af op een correcte wijze....
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €3732
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
31 juli 2022
Vacature

Financieel adviseur

Hoe zie jij dat? Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Ben je graag, samen met het team, een belangrijke sparringpartner voor het bestuur en de gemeentelijke organisatie op het gebied van financiën? Schakel je makkelijk tussen financiële advisering en het begeleiden van de verankering met de administratie? En heb...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4494
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
WO bachelor
Reageren voor
31 juli 2022
Vacature

Junior Juridisch adviseur Ruimte

Als junior juridisch adviseur behandel je onder begeleiding of zelfstandig (bij voldoende ervaring) Wabo/Omgevingswet zaken af, zowel verweer bij bezwaar en beroep tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen als handhavingszaken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het administratief ondersteunen van de juristen bij de uitvoering van procedures op het gebied van handhaving,...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
22 september 2022
Vacature

Toezichthouder Gebiedsbeheer

Als toezichthouder voer je toezicht uit op de uitvoering van de werkzaamheden van de contracten. Je voorziet de (junior) specialist/ directievoerder van de voor hun benodigde informatie over de kwaliteit van de uitvoering, zodat de directievoerder goed geïnformeerd wordt om zijn/ haar rol te vervullen in de contract vergaderingen. Je...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €3301
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
23 september 2022
Vacature - Nog 9 dagen

Een inspirerende Functionaris Gegevensbescherming AVG en WPG

Je wordt o.a. verantwoordelijk voor :Het inspireren, enthousiasmeren, informeren, adviseren en rapporteren aan diverse stakeholders binnen de organisatie over de verplichtingen die voortvloeien uit privacy wet- en regelgeving op basis van de AVG en WPG; gevraagd en ongevraagd;Het onderhouden en continu verbeteren van de privacy werkzaamheden en het hierbij behorende...
Organisatie
Hoogheemraadschap van Delfland
Salaris
Max. €6041
Standplaats
Delft
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
4 juli 2022
Vacature - Nog 9 dagen

WOZ-taxateur

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag bezig te zijn met de waardering van onroerende zaken? Wil jij hierbij samen met je naaste collega's ervoor zorgen dat de jaarlijkse herwaardering in de gemeente van ruim 50.000 objecten zorgvuldig wordt uitgevoerd....
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
HBO bachelor
Reageren voor
4 juli 2022
Vacature

Beleidsmedewerker Informatievoorziening & Recordmanagement

Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag bezig te zijn met het beheren en implementeren van de informatiestromen (zowel digitaal als fysiek). Wil jij(pro)actief meedenken over vakinhoudelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de archiefwetgeving...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
15 juli 2022
Vacature - Nog 13 dagen

Beleidsadviseur Groen en Biodiversiteit

Dit is de rolVoor het programmateam Duurzaam & Groen Zoetermeer zoeken we versterking van een beleidsadviseur voor de actualisatie van beleid en uitvoering van beleidsprojecten groen en biodiversiteit. Je zult hiervoor vanuit het team stedelijk beleid nauw samenwerken met de programmamanager Duurzaam & Groen Zoetermeer. Zoetermeer is een groeiende...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €5372
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
8 juli 2022
Vacature

Kennismakelaar beroepsonderwijs

Dit is de rolAls enthousiaste en ambitieuze adviseur ga je een bepalende bijdrage leveren aan het versterken van de kenniseconomie in Zoetermeer en de regio. Samen met mbo- en hbo-instellingen, bedrijven, maatschappelijke partners en een team van collega’s werk je aan een gunstig vestigingsklimaat voor het beroepsonderwijs in Zoetermeer. Jullie...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €6103
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature - Nog 5 dagen

Senior Beleidsmedewerker Jeugd

In deze functie als senior beleidsmedewerker jeugd, coördineer je binnen de gemeente het domein Jeugd in integrale afstemming met de andere domeinen participatie en zelfredzame samenleving (Wmo). Je bent aanspreekpunt voor de groep Jeugd als het gaat om organisatiebrede processen zoals het opdrachtgericht werken, P&C cyclus en het overzicht houden...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €6103
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Financieel Beleidsadviseur

Als financieel beleidsadviseur houd je de ontwikkelingen en de wet- en regelgeving bij inzake het financieel beleid van gemeenten en coördineer je samen met je collega's de bestuurlijke planning en control cyclus van de gemeente.Je volgt samen met je collega's de veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot het...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €5756
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
WO bachelor
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature - Nog 6 dagen

Adviseur Facilitaire Zaken

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Ook als het om facilitaire aangelegenheden en huisvestingsvraagstukken gaat. Als adviseur facilitaire zaken voer je, in samenwerking met je collega adviseur facilitaire zaken, regie op de uitvoering van facilitaire werkzaamheden en bewaak je de kwaliteit van de geleverde diensten....
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
HBO bachelor
Reageren voor
1 juli 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Beleidsmedewerker Groen

Hoe het werk er ongeveer uitzietAls beleidsmedewerker groen werk je aan het realiseren van een gezond, toekomstbestendig leefklimaat voor de inwoners van Westland. Groen in de woonomgeving is daarvoor een cruciale, essentiële basis. Als wij nu en in de toekomst invulling willen geven aan de groene ambitie, dan is voldoende...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €5169
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Beleidsmedewerker/ Accountmanager Glastuinbouw

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €5169
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature

Programmamanager Ruimte (2 FTE)

De functie'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is?...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €6616
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
20 september 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Planeconoom

Als Planeconoom zoek je de samenwerking op met je collega's op het gebied van onder andere Projecten gebiedsontwikkeling, Financiën, Ruimtelijke ordening, Grondzaken en VolkshuisvestingJe houdt je bezig met financiële haalbaarheidsstudies en scenario-analysesJe signaleert tijdig kansen en risico'sJe bent als partner van de projectleiders direct betrokken bij de onderhandelingen met projectontwikkelaars...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €5372
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature - Nog 2 dagen

Medewerker frontoffice Klant Contact Centrum

Weet jij de Delftse inwoners en bedrijven te voorzien van de juiste informatie? Voel jij je thuis in een dienstverlenende rol? Dan zoeken wij jou! Je rolHet Klant Contact Centrum (KCC) is een belangrijk fenomeen binnen de gemeente Delft. Je komt te werken bij de afdeling frontoffice KCC die zich...
Organisatie
Gemeente Delft
Salaris
Onbekend
Standplaats
Delft
Werk- / denkniveau
MBO - 3
Reageren voor
27 juni 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Junior Specialist Gebiedsbeheer

Als junior specialist begeleidt jij werkzaamheden van team Gebiedsbeheer in de Openbare Ruimte. Dat kan betekenen dat jij buiten een inspectie uitvoert, dat je meldingen vanuit het Meldpunt Openbare Ruimte beoordeelt en uitzet bij collega's die de melding gaan oplossen en handel je de melding af op een correcte wijze....
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €3732
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
30 juni 2022
Tijdelijk Werk - Nog 5 dagen

Bouwinspecteur (taakaccent ondermijning)

Ben jij een ervaren toezichthouder die klaar is voor een nieuwe stap? Kom dan in Westland het Westlands Controle Team versterken. Binnen dit team werken we integraal aan de bestuurlijke aanpak van ondermijning.Wat ga je doenAls toezichthouder ondermijning (Bouw- en Woningtoezicht) houd je je vooral bezig met het toezicht en...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4109
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature

Specialist Vastgoed

Kun je beheerbelangen onderbouwen waarom je beheermaatregelen wilt (laten) uitvoeren? Staat veilig gebruik van de openbare ruimte hoog bij je in het vaandel en voel je je daarvoor verantwoordelijk? Weet je de contracten zodanig vorm te geven zodat deze je helpen op de juiste wijze invulling te geven aan de...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
20 september 2022
Vacature

Specialist Gebiedsbeheer

Als specialist/ directievoerder Gebiedsbeheer in de productgroep 'Milieu en straatmeubilair' draag je bij aan een verzorgde en schone (leef)omgeving. Het efficiënt en met de juiste kwaliteit inzamelen van huishoudelijke afvalstromen en het goed onderhouden van straatmeubilair is van groot belang. De gemeente zet steeds meer taken op de markt, zoals...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
20 september 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Senior specialist waterhuishouding & riolering

Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het:Opstellen van prognoses (beheer en onderhoud) ten gunste van het betreffende product;Projectmatig (laten) uitvoeren van beheer- en onderhoudsactiviteiten conform het vastgestelde uitvoeringsprogramma en budget;Actueel houden van beheerdata van objecten binnen het product waterhuishouding t.b.v. het gemeentelijk beheersysteem;Adviseren richting coördinator en beleidsmedewerker over strategische activiteiten...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4494
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature

Projectmanager Gebiedsontwikkeling

De vijfde economie van Nederland voor 110.000 inwoners prettig & leefbaar houden. Een functie met een maatschappelijke betekenis! In het Westland is het prettig ondernemen, wonen en leven! Dat houden we graag en daar gaan we voor!Als Projectmanager Gebiedsontwikkeling van de gemeente Westland kun je hieraan bijdragen via een efficiente...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €5169
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
WO bachelor
Reageren voor
20 september 2022
Vacature

Coordinator financiele administratie met een coördinatiemodule

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing en kwaliteit van de dienstverlening van het team Financiële Administratie.Als coördinator financiële administratie:ben je verantwoordelijk voor de volledige procesbegeleiding en de coördinatie van alle werkzaamheden en workflow. Je begeleidt en coacht o.a. collega's van Debiteuren, Crediteuren, Grootboek en Jaarstukken van...
Organisatie
Gemeente Westland
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Naaldwijk
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
12 juli 2022
Vacature - Nog 12 dagen

Werkplekbeheerder

Weet jij met jouw frisse ideeën en technisch inzicht de (virtuele) werkplekken van de gemeente Delft nog verder te optimaliseren?Onze werkplek wordt gebruikt door ongeveer 2000 collega's. De huidige werkplek maakt gebruik van een VMWare en Citrix VDI omgeving met Windows 10 en Thin Clients. Een ontwikkeling naar een mobiele...
Organisatie
Gemeente Delft
Salaris
Max. €3732
Standplaats
Delft
Werk- / denkniveau
MBO - 3
Reageren voor
7 juli 2022
Vacature

IT servicemanager

Als IT servicemanager ben jij de verbindende schakel op het gebied van IT dienstverlening tussen onze klanten en de IT organisatie. Je werkt in de eigen IT organisatie maar ook met externe leveranciers. Het vinden van de juiste balans tussen vraag en aanbod vormt een belangrijke uitdaging van de functie....
Organisatie
Gemeente Delft
Salaris
Max. €5372
Standplaats
Delft
Werk- / denkniveau
HBO bachelor
Reageren voor
11 juli 2022
Vacature

Traineeship Wmo Consulent

Wat houdt het traineeship precies in?De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie om medio september/oktober 2022  van start te gaan met het traineeship voor Wmo-Consulenten. In totaal is er ruimte voor 9  gegadigden/nieuwe collega’s die zich graag willen (om)scholen tot Wmo-Consulent. Het doel van dit traineeship is om alle trainees in...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €3732
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
21 juli 2022
Vacature - Nog 11 dagen

Consulent Inkomen

Jouw opdracht Voor iedereen die tijdelijk niet in staat is om in zijn of haar eigen inkomen te voorzien bieden wij ondersteuning.  Met jouw kennis van de sociale wet- en regelgeving help jij inwoners van Rijswijk met de juiste inkomensondersteuning. En je zorgt er samen met collega’s voor dat cliënten...
Organisatie
Gemeente Rijswijk
Salaris
Max. €4.208
Standplaats
Rijswijk
Werk- / denkniveau
HBO
Reageren voor
6 juli 2022
Vacature

Inspecteur openbaar gebied

Jouw opdracht Rijswijk is leefbaar, schoon en veilig, en dat houden we graag zo! Door efficiënt samen te werken met interne en externe partijen, versterken we elkaar en werk je als inspecteur openbare ruimte direct mee aan het leefbaar, schoon en veilig houden van de stad. We handhaven de normen...
Organisatie
Gemeente Rijswijk
Salaris
Max. €3.176
Standplaats
Rijswijk
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
17 augustus 2022
Vacature

Data analist Sociaal Domein

Juiste en betrouwbare informatie is essentieel om als gemeente ons werk goed te kunnen uitvoeren. Maar hoe zorg je ervoor dat deze informatie beschikbaar is en gebruikt kan worden? Wij zijn daarom op zoek naar een Data analist voor 36 uur per week die data weet om te zetten naar de...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Pijnacker-Nootdorp
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
11 juli 2022
Vacature - Nog 6 dagen

Teamleider WMO/Maatschappelijk Team (32 uur)

Als teamleider hou je wel van een beetje pionieren. Want zowel de afdeling waaronder jouw team valt als je team zelf, zijn volop in ontwikkeling. Jij zorgt er met je team voor dat inwoners die dat nodig hebben, gebruik kunnen maken van passende jeugdhulp en WMO voorzieningen. Je geeft...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €5021
Standplaats
Schipluiden
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
1 juli 2022
Vacature

Junior medewerker bedrijfsvoering 32 uur per week

Als junior medewerker bedrijfsvoering (BVO) ben je samen met je collega, medewerker bedrijfsvoering de spil in de bedrijfsvoering van het sociaal domein. Jullie pakken gezamenlijk de financiële en administratieve uitdagingen op en hebben een belangrijke rol op de interne controle. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat tussenrekeningen aansluiten en dat...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €3732
Standplaats
Schipluiden
Werk- / denkniveau
Onbekend
Reageren voor
19 juli 2022
Vacature

Meewerkstage bij de afdeling Communicatie

Dit is de rolDe afdeling Communicatie van de gemeente Zoetermeer biedt talentvolle studenten graag de mogelijkheid om een meewerkstage te doen in een maatschappelijke omgeving. Hiervoor biedt de afdeling de volgende mogelijkheid: Een stageopdracht waarbij je voorziet in de ondersteuning en advisering bij Bureau Citymarketing Zoetermeer.Begin 2021 is gemeente Zoetermeer...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €stagevergoeding €400,-
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
15 juli 2022
Vacature - Nog 12 dagen

Afdelingsmanager Bedrijfsvoering & Interne dienstverlening

De gemeente Pijnacker-Nootdorp groeit in de komende jaren van 55.000 naar 65.000 inwoners. De raad, het college en de ambtelijke organisatie hebben als taak om de kaders te stellen, beleid te ontwikkelen en daarmee de sociale-, ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven te realiseren. Dit alles in samenwerking met inwoners, bedrijven en...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €7269
Standplaats
Pijnacker-Nootdorp
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
7 juli 2022
Vacature - Nog 13 dagen

Senior Financieel Medewerker Bedrijfsbureau

Dit is de rolSamen met de businessadviseurs van de afdeling F&C (Financiën & Control) ondersteun je de afdelingen van het Sociaal Domein bij het optimaal gebruik maken van gegevens in onze financiële administratie. Je werkt mee aan maandafsluitingen, draagt zorg voor een actuele verplichtingenadministratie, bewaakt de factuurafhandeling, zorgt voor het...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
8 juli 2022
Vacature - Nog 8 dagen

Junior Projectmanager Projectenbureau

Dit is de rolZoetermeer als stad is in 60 jaar tijd gegroeid van een hecht dorp met een paar duizend inwoners naar een stad van 125.000 inwoners. Zoetermeer is nu dé groene, suburbane new town in de zuidvleugel van de Randstad. Een stad waarin de voordelen van het stadse leven...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
3 juli 2022
Vacature - Nog 5 dagen

Projectsecretaris Parkeren

Jouw opdracht Binnen team Parkeren (auto en fiets) worden mooie projecten gerealiseerd. Deze projecten hebben betrekking op o.a. regulering, participatie, beheer en diverse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De projecten binnen dit team worden steeds groter en complexer. Ook worden projecten steeds meer in onderlinge samenhang aangepakt en participatie met de omgeving speelt...
Organisatie
Gemeente Rijswijk
Salaris
Onbekend
Standplaats
Rijswijk
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
30 juni 2022
Vacature

Stage juridisch medewerker belastingen

Dit is de rolDe afdeling belastingen van de gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor de gemeentelijke belastingen, heffingen en legesverordeningen. De afdeling bestaat uit drie clusters: Invordering, WOZ/Heffen en BAG. Deze clusters werken nauw met elkaar samen om ervoor te zorgen dat de aanslagen Gemeentelijke belastingen opgelegd kunnen worden en de...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €stagevergoeding €400,-
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Wabo vergunningverlener

Zoetermeer is een dynamische en jonge stad in de Randstad, waarin volop wordt geïnvesteerd.We staan de komende jaren voor een uitdagende binnenstedelijke bouwopgave. Samen gaan we aan de slag voor de stad, met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €4208
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
18 juli 2022
Vacature - Nog 7 dagen

Medewerker bestuurssecretariaat / bestuurssecretaresse

Is geen agenda te complex voor jou? Ben jij nauwkeurig en punctueel? Dan is deze vacature als Medewerker Bestuurssecretariaat DE vacature voor jou! Wij zoeken een ervaren secretaresse die in staat is vooruit te denken. Iemand waarvoor agendabeheer geen geheimen meer heeft. Interesse? Solliciteer dan vandaag nog! - Wat...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €3301
Standplaats
Pijnacker-Nootdorp
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
2 juli 2022
Vacature

Financieel medewerker

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan als financieel medewerker? Vind jij het leuk om met cijfers aan de slag te gaan? dan is dit baan die je zoekt! Wij zoeken een financieel medewerker voor 24-32 uur per week. - Wat ga je doen In...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €3732
Standplaats
Pijnacker-Nootdorp
Werk- / denkniveau
MBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Handhavingsjurist

Wil jij als jurist werken aan diverse handhavingsprocedures? Hou jij van afwisseling en wil jij de gemeente Pijnacker-Nootdorp vertegenwoordigen als handhavingsjurist? Lees dan snel verder of reageer direct! De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voor het team Veiligheid en Handhaving van de afdeling Wijkzaken op zoek naar een Handhavingsjurist wijkzaken voor 32-36 uur...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Pijnacker-Nootdorp
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Senior handhavingsjurist

Dit is de rolAls senior jurist handhaving zorg jij bij ingewikkelde en soms bestuurlijk gevoelige materie binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Je neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €5372
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature - Nog 1 dag

Corporate Recruiter

Wil jij de beste kandidaten vinden voor gemeente Rijswijk èn onze employer branding en onboarding verbeteren?  Stap dan in deze nieuwe functie! Jouw opdracht Wij zijn op zoek naar een Corporate Recruiter die met veel enthousiasme en vakkennis ervoor gaat zorgen dat wij zo snel mogelijk de beste kandidaten...
Organisatie
Gemeente Rijswijk
Salaris
Onbekend
Standplaats
Rijswijk
Werk- / denkniveau
HBO
Reageren voor
26 juni 2022
Vacature

Senior vastgoedadviseur grondzaken

Dit is de rolAls senior vastgoedadviseur grondzaken lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Je krijgt een rol in verschillende boeiende projecten in de stad. Hierin adviseer je het projectmanagement als het gaat om uitgifte- of verwervingsstrategieën. Je hebt een...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €6103
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Junior Klantmanager schuldhulpverlening

Als junior klantmanager schuldhulpverlening ben je het aanspreekpunt voor onze inwoners met een hulpvraag over geld, inkomen en schulden. Je beantwoordt vragen per telefoon en email en verzorgt samen met de administratief medewerker schuldhulpverlening de correspondentie per post. Je houdt daarnaast adviesgesprekken naar aanleiding van vragen van onze inwoners en...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Onbekend
Standplaats
Schipluiden
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Senior Business Controller Sociaal Domein

Dit is de rolPionieren, samenwerken en flexibel en oplossingsgericht werken. In een omgeving waar politiek en actualiteit centraal staan. Dat zijn de uitgangspunten als je werkt bij de afdeling Financiën & Control (F&C), team Advies. Hier ondersteunen en adviseren we directeuren en leidinggevenden over budgettaire aangelegenheden in relatie tot de...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €6103
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Beleidsmedewerker verkeer in Midden-Delfland (30-36 uur)

Een collega waarbij verkeer en vervoer in goede handen zijn. Die met passie ontwikkelingen aangrijpt als kans om Midden-Delfland nóg verkeersveiliger en gastvrijer te maken. Daarnaar zijn we op zoek. Als beleidsmedewerker verkeer begrijp je onze ambitie voor een toekomstbestendig Midden-Delfland en handelt daarnaar. Tegelijkertijd ben je je bij...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Onbekend
Standplaats
schipluiden
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Zorgprofessional Jeugd (24 uur per week)

Als zorgprofessional Jeugd werk je binnen het Maatschappelijk team, dat verantwoordelijk is voor WMO, Jeugdhulp en Leerplicht, bemoeizorg en ambulante hulpverlening. De focus ligt op het vroegtijdig aanbieden van de juiste en passende zorg en het versterken van de omgeving en het netwerk van de inwoners van Midden Delfland. Het...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €4109
Standplaats
Schipluiden
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Allround WMO consulent

Dit is de rolAls Allround Wmo consulent zorg jij ervoor dat al onze inwoners van gemeente Zoetermeer toegang krijgen tot de juiste en passende zorg. Zij krijgen jouw speciale aandacht en toewijding. Bij het selecteren van de voor hen benodigde voorzieningen spelen juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige afwegingen een rol....
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €4109
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Assetmanager Civiel

Dit is de rolDe openbare ruimte kent van oudsher een veelheid aan functies, maar dynamiek, complexiteit en multifunctionaliteit nemen toe. De toenemende aandacht voor de lokale leefomgeving leidt tot een toenemende druk op de openbare ruimte. Er zijn steeds meer functies en activiteiten per km2. Diverse vraagstukken ontvouwen zich in...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €4671
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Projectleider/adviseur civiele techniek in Midden-Delfland (minimaal 28 uur)

Een collega waarbij het ontwikkelen en verbeteren van de openbare ruimte in goede handen is. Die met passie nieuwbouwprojecten aangrijpt als kans om Midden-Delfland nóg mooier en gastvrijer te maken. Daarnaar zijn we op zoek. Als projectleider/adviseur civiele techniek begrijp je onze ambitie voor een toekomstbestendig Midden-Delfland en handelt...
Organisatie
Werken in Haaglanden
Salaris
Max. €4903
Standplaats
Schipluiden
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
Onbekend
Vacature - Gesloten

Jurist Handhaving

Als handhavingsjurist bij de gemeente Midden-Delfland werk je aan diverse handhavingsprocedures. Een illegaal bouwwerk wat afgebroken moet worden, het (tijdelijk) sluiten van een onveilig gebouw maar ook het oplossen van een geschil tussen buren. Het zijn voorbeelden van dossiers, waar jij je als handhavingsjurist in vastbijt. Door jouw uitstekende juridische...
Organisatie
Gemeente Midden-Delfland
Salaris
Max. €4450
Standplaats
Midden-Delfland
Werk- / denkniveau
Universitair Master
Reageren voor
1 april 2022
Vacature - Gesloten

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Ben jij die bevlogen en overtuigende projectleider met ervaring in het aansturen van ruimtelijke projecten? Dan maken we graag kennis met jou! - - Wat je doet - Als projectleider gebiedsontwikkeling werk je aan het realiseren van woningbouwplannen en stedelijke gebiedstransformaties. Je geeft leiding aan projecten met hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €5872
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
28 februari 2022
Vacature - Gesloten

Consulent Inkomen

Voor ons team zijn wij op zoek naar een ervaren consulent inkomen. In deze functie draag je zorg voor het innemen en afwikkelen van aanvragen in het kader van de Participatiewet, IOAW en IOAZ en bijzondere bijstand. - - Wat je doet - Als ervaren consulent Inkomen ben je verantwoordelijk voor het...
Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Salaris
Max. €4048
Standplaats
Leidschendam
Werk- / denkniveau
Bachelor - HBO
Reageren voor
25 april 2022
Vacature

Beleidsadviseur Milieu met als Specialisme Gezondheid

Gezocht: een ervaren Beleidsadviseur Milieu Gezondheid die samen met ons ervoor zorgt dat onze inwoners volop kunnen blijven genieten van hun leefomgeving, met als doel een CO2 neutrale stad in 2040. Kom jij ons versterken met jouw specifieke kennis en ervaring op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, straling (o.a. 5G)...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €5169
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Senior Planeconoom

Dit is de rolAls Senior Planeconoom ben jij de financieel strateeg voor de meer complexere en politiek sensitieve projecten. Jij houdt je bezig met de financieel grotere grondexploitaties van de gemeente, gebiedsprogramma’s met financiële samenhang tussen programma en projecten, grotere faciliterende projecten met kostenverhaal voor de gemeente. Jij bent de...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €5872
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Planeconoom

Dit is de rolDe stad Zoetermeer groeit, is continu in beweging en vol ambitie, de komende jaren worden er ruim 10.000 woningen gebouwd en zijn we bezig met o.a. het bouwen van een nieuwe wijk de Entree, herstructurering van de Binnenstad en de wijk Meerzicht. Maar ook Oosterheem als grote...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €5169
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Onbekend
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Beleidsadviseur klimaatadaptatie en circulaire stedelijke ontwikkeling

Dit is de rolIn de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is de verdere ontwikkeling van Zoetermeer als duurzame stad tussen de parken één van de centrale thema’s die de komende jaren verder handen en voeten moet krijgen bij de (her)ontwikkeling van de stad. Als Beleidsadviseur ga jij medebepalen hoe we als gemeente...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €5169
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Senior Beleidsadviseur Mobiliteit

Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor Zoetermeer. In de komende jaren werken wij verder aan duurzame oplossingen voor mobiliteit om onze gemeente bereikbaarder te maken en te houden. Hoe komen we tot een goede aansluiting naar de regio waarbij aan alle deelnemers van het verkeer is gedacht? Zoek je samen...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €5872
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend
Vacature

Senior Projectmanager

Ben jij de Senior Projectmanager die zijn kennis en ervaring graag wil overdragen aan collega’s? Wil je meewerken aan grote of kleine complexe projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling, sociaaleconomisch vlak, bij een gemeente met grote ambities en hoge verwachtingen? Zorg je dat jouw projecten van visie naar realisatie...
Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Salaris
Max. €6103
Standplaats
Zoetermeer
Werk- / denkniveau
Master/doctoraal
Reageren voor
Onbekend

Blijf op de hoogte van onze nieuwste vacatures