Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit aan bij Werken in Haaglanden

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Het zorgen voor schoon water en droge voeten met geavanceerde zuiveringstechnieken en een continue bewaking van het waterpeil. HHD streeft naar innovatie op het gebied van watermanagement en naar nieuwe manieren van samenwerken.
Werken in Haaglanden is blij met deze nieuwe samenwerking en naar de ontwikkelingen die daaruit voortkomen.

Wil je meer weten over het Hoogheemraadschap van Delfland? Klik dan hier.