Jong talent behouden: onze regionale aanpak valt landelijk op!

De personeelsmonitor A+Ofonds 2016 levert een nieuw inzicht op, namelijk dat de vergrijzing van onze organisaties stabiliseert. FUTUR, de jonge ambtenarenorganisatie, levert al jarenlang commentaar op deze monitor. De voorzitter FUTUR wilde graag positief reageren en werd door het A+Ofonds naar Werken in Haaglanden doorverwezen ter inspiratie. FUTUR heeft de volgende reactie geschreven op de personeelsmonitor.

Ook Binnenlands Bestuur heeft deze inspiratie opgepakt. Wat leuk en verrassend om te horen dat onze aanpak opvalt.