Implementatie Onboarding programma gemeente Westland

Klus
- Thuiswerken - 24 uur

Omschrijving

De gemeente Westland heeft een onboarding programma voor nieuwe vaste medewerkers ontwikkeld. Het programmaontwerp ligt klaar. Nu is het tijd voor de implementatie en de organisatie van het programma!

Het programma is geïmplementeerd als de onderstaande werkzaamheden zijn gerealiseerd:

• Er ligt een complete en ingerichte jaarplanning
• Er zijn draaiboeken voor alle bijeenkomsten, excursies en activiteiten met minimaal de volgende elementen beschreven:
– Een tijdsplanning
– Leerinterventies en werkvormen zijn zodanig beschreven dat een derde het kan uitvoeren
– Rollen
– Verantwoordelijke
– Benodigdheden c.q. hulpmiddelen

• Digitale varianten van bijeenkomsten zijn uitgedacht en georganiseerd
• Locaties voor bijeenkomsten zijn vastgelegd en de eventueel benodigde samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd (conform gemeentelijk format)
• Samenwerkingsafspraken voor de excursies en activiteiten zijn vastgelegd (conform gemeentelijk format)
• Interne sprekers zijn geworven en er zijn werkafspraken gemaakt over hun inzet
• Externe sprekers en trainers zijn benaderd en de samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd (conform gemeentelijk format)
• Logistieke faciliteiten zijn georganiseerd en vastgelegd voor afname in de toekomst (denk aan lunches, catering, gadgets, geschenken, etc.)
• Alle informatiedocumentatie en handleidingen zijn geschreven danwel herschreven
• Evaluatieformulieren zijn geschreven en georganiseerd in een survey
• Een intern communicatieplan zijn geschreven voor de lancering van het traject i.s.m. de afdeling communicatie
• Al het bovengenoemde voorzien van de huisstijl van de Gemeente Westland i.s.m. de afdeling communicatie
• Al het bovengenoemde dient opgeleverd te worden in bestanden en formats die passen binnen de systemen van de Gemeente Westland en de mogelijkheid hebben om te bewerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld MS Office.

Gevraagde kennis / ervaring

De kandidaat heeft:
• Bij voorkeur ervaring heeft met het ontwerpen van ontwikkelprogramma’s of het inzetten van leerinterventies.
• Bij voorkeur een onderwijskundige en/of HRM achtergrond heeft.
• HBO werk/denkniveau.

Belangrijke informatie

Start op 8 maart 2021 - Eindigt op 16 april 2021
Aantal uren per week: 24
Locatie: Thuiswerken

Reageren

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze klus? Neem direct contact op via: dkboonen@gemeentewestland.nl.