Kwartiermaker Chef Kabinet van de burgemeester

Klus
- Naaldwijk (Verdilaan & Laan van de glazen stad) - 36 uur

Omschrijving

De opbouw van een solide Kabinet, waarin de chef Kabinet opdrachtgever is van taakvolwassen medewerkers die vanuit hun eigen teams, professioneel hun taken uitvoeren.
Van de kwartiermaker / chef Kabinet wordt gevraagd om samen met de medewerkers aan deze opdracht vorm te geven. Het kabinet zorgt in opdracht van de burgemeester voor strategische bestuurlijke positionering van de gemeente richting provincie, hoogheemraadshap, gemeenten, VNG, Rijksoverheid (incl. agentschappen en ZBO’s) en Brussel. En ook richting overheden van landen die geen onderdeel uitmaken van de EG.
Het kabinet ondersteunt de burgemeester ook op de volgende terreinen:
– Woordvoering en communicatieadvies
– Secretariaat
– Protocollaire zaken

Een uitgebreidere beschrijving van deze klus is verkrijgbaar bij Jean van der Bijl (06-52493952) . Vanzelfsprekend kun je hem ook andere vragen over de klus stellen .

Gevraagde kennis / ervaring

We zoeken iemand die positie en rol van het Kabinet begrijpt en beschikt over een integere, energieke en stevige persoonlijkheid, want het gaat hier om een complexe functie in een complex werkveld. Je kunt zowel opdrachtgever, manager als adviseur zijn.
Je snapt de protocollaire wereld en bent ook zelf een visitekaartje van de gemeente naar onze externe partners toe.
Je bent een netwerker van nature. Uiteraard heb je kennis van het openbaar bestuur, de rol en positie van de gemeente en de burgemeester daarbinnen.
Je weet wat bestuurders beweegt en kunt daarop reflecteren en adviseren. Ook in soms zeer complexe en gevoelige bestuurlijke vraagstukken.

Voor de inzet voor deze klus bestaat de mogelijkheid tot financiële compensatie.

Belangrijke informatie

Start op 15 maart 2020 - Eindigt op 31 augustus 2020
Aantal uren per week: 36
Locatie: Naaldwijk (Verdilaan & Laan van de glazen stad)

Reageren

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze klus? Neem direct contact op via: jlvdbijl@gemeentewestland.nl.