WANTED : Kwartiermaker/coördinator Servicedesk voor minimaal 32 uur per week (vooralsnog tot 31-12-2019)

Klus
- gemeente Delft - 32 uur

Omschrijving

Wie wil er meewerken aan de verdere doorontwikkeling van de Servicedesk van Interne Dienstverlening ?

De Servicedesk speelt een belangrijke rol in de interne dienstverlening van de gemeente Delft. Daarnaast ondersteunt de Servicedesk ook de IT-dienstverlening aan de gemeente Rijswijk en Werkse, algehele ondersteuning aan Delft-Support en de afdeling Vastgoed (maatschappelijke objecten)

De Servicedesk is volop in beweging. Steeds meer producten en diensten worden ondergebracht bij de Servicedesk. Het gaat ook om een steeds breder pakket aan producten en diensten dat de Servicedesk biedt, zowel op het gebied van Facilitair, ICT, HRM, Inkoop etc.

Om de klanten goed te kunnen blijven bedienen zijn we tijdelijk op zoek naar een kwartiermaker/coördinator die zijn of haar bijdrage wil leveren aan de noodzakelijk volgende stap in de ontwikkeling van de Servicedesk.

Omdat het vooralsnog om een tijdelijke klus gaat zal er, bij gebleken geschiktheid en wederzijdse match, een maatwerkafspraak gemaakt worden over je inzet. Uiteraard ben en blijf je in vaste dienst van de gemeente Delft.

Heb je interesse in deze klus neem dan contact op met Rob Heuvelman (afdelingshoofd Frontoffice) op 06-53634130

De rol van kwartiermaker/coördinator is omschreven en bijgevoegd in een apart document .

Gevraagde kennis / ervaring

Voorlopige taakomschrijving Kwartiermaker/coördinator Servicedesk

• Dagdagelijkse aansturing van het team Servicedesk: je plant en verdeelt de werkzaamheden en verzorgt de afstemming, coaching op houding en gedrag (klantbejegening) en zorgt voor de noodzakelijke balans in het team

• Je kent of hebt affiniteit met de wereld van dienstverlening en servicemanagement (moderne inzichten, kennis en ervaring)

• Je bent in staat om de huidige organisatieprincipes, bv standaardisering en (sturen op) SelfService toe te passen in de praktijk

• Je hebt een coördinerende rol, je bent de buffer tussen de organisatie en het team met als voornaamste doel het team in de luwte houden.

• Je treedt op als vraagbaak en klankbord voor de servicedeskmedewerkers binnen het vakgebied van servicemanagement.

• Je bewaakt, borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden.

• Je stuurt op kwaliteitsdoelstellingen en normen: rapportages, antwoorden en afhandeling

• Daarnaast draai je (zeker in het begin) ook mee in het rooster van de servicedesk (afhandelen en registreren) zodat je weet waar het om draait
• Je organiseert de verbinding met een drietal specialisten van de servicedesk (Producten- en dienstenadviseur, Medewerker Kwaliteit en Projectleider doorontwikkeling). Met hen vorm je de ruggengraat van de servicedesk.

• Je legt periodiek verantwoording af aan het afdelingshoofd Frontoffice , daarnaast ben je informant voor het afdelingshoofd Frontoffice bij gesprekken van de teammedewerkers in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus

Tenslotte :

De Servicedesk maakt gebruik van de servicemanagementapplicatie Topdesk en heeft al het nodige bereikt. Deze applicatie is recent overgegaan naar de laatste versie en zal de komende jaren verder doorontwikkeld worden om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. We verwachten dat jij in deze doorontwikkeling ook een rol kan spelen met jouw kennis, ervaring en inzichten.

Belangrijke informatie

Start op 10 februari 2019 - Eindigt op 31 december 2019
Aantal uren per week: 32
Locatie: gemeente Delft

Reageren

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze klus? Neem direct contact op via: rheuvelman@delft.nl.