Privacy & cookies

Werken in Haaglanden, gevestigd aan Oranjeplein 1, te Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://werkeninhaaglanden.nl/
Postadres
Postbus 1
2640 AA PIJNACKER

De Functionaris Gegevensbescherming van Werken in Haaglanden is te bereiken via contact@werkeninhaaglanden.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Werken in Haaglanden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres (serverlogs)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser & apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@werkeninhaaglanden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Werken in Haaglanden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze jobalert
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken als uw medewerker bent bij een van de aangesloten organisaties
  • Werken in Haaglanden analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Werken in Haaglanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > zolang als noodzakelijk > tbv de jobalert
IP-adressen > 30 dagen > eventuele kwaadwillenden te kunnen traceren
Surfgedrag > 26 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Werken in Haaglanden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Werken in Haaglanden gebruikt functionele & analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Werken in Haaglanden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden; bv. Door Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele cookies

Naam

Naam Bewaartermijn Doel
WIH_loggedin_user Verloopt per sessie Cookie wordt gezet als u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
wih_session 2 uur Deze cookie maakt het mogelijk om bij te houden in welke stap van het inloggen u zit
XSRF-TOKEN 2 uur Deze cookie maakt het mogelijk om uw sessie te beveiligen tegen een overname van de sessie door kwaadwillenden
PHPSESSID Gedurende sessie Cookie voor de ID voor uw huidige sessie in PHP
gat_UA 1 minuut Wordt gebruikt om het aantal connectieverzoeken te beperken.

 

Analytische cookies

Naam Bewaartermijn Doel
_ga 2 jaar Google LLC Om bezoekers te onderscheiden

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

_gid 24 uur Google LLC Om bezoekers te onderscheiden

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Tracking cookies (na cookie consent)

Naam Bewaartermijn Vendor Doel
_fbp 3 maanden  Facebook Opbouwen van doelgroepen voor het tonen van onze Facebook advertenties aan gebruikers van onze website. Ook wordt deze cookie gebruikt voor het meten van effectiviteit van onze advertenties op Facebook. 
werkeninhaaglanden-accept-tracking-cookies 1 jaar Kaliber Interactive Gebruikt om de cookievoorkeuren bij te houden zodat cookie bar wel of niet nogmaals getoond wordt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werken in Haaglanden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@werkeninhaaglanden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Werken in Haaglanden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Werken in Haaglanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@werkeninhaaglanden.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 augustus 2020.