Samenwerking Werken in Haaglanden bij moeilijk vervulbare vacatures bezegeld met negen handtekeningen

Op 11 september hebben alle gemeentesecretarissen met een handtekening hun deelname toegezegd aan de Taskforce Arbeidsmarkt. Werken in Haaglanden gaat de werving verzorgen voor 90 moeilijk vervulbare vacatures in 2020. De krapte op de arbeidsmarkt is de belangrijkste reden. Met Werken in Haaglanden hebben alle deelnemende organisaties de kans om de schaarse kandidaten te vinden. Uiteraard is eerst onderzocht of we daardoor echt sterker op de arbeidsmarkt staan.

De kansen blijken vooral sterk aanwezig als we continue op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. En, de interesse in het werken bij onze organisaties direct om te zetten naar persoonlijk contact. Ook bleek dat zo’n 15% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. En, omdat het werk wel doorgaat, we huren daardoor veel mensen in of geven opdrachten aan wervingsbureaus. Dat is een dure oplossing op korte en middellange termijn. 

De gemeentesecretarissen hebben gekozen voor een Taskforce met daarin 5 experts. Zij zetten zich in voor elke organisatie van Werken in Haaglanden om geschikte kandidaten te vinden voor een deel van hun moeilijk vervulbare vacatures. Naast de Taskforce heeft elke organisatie een ambassadeur die de moeilijk vervulbare vacatures ophaalt uit de eigen organisatie en deze aanmeldt bij de Taskforce. Met hen gaan we de komende maanden de praktische werkwijzen voorbereiden, zodat we per 1 januari 2020 volop aan de slag kunnen. De taskforce investeert zoveel mogelijk tijd in het vinden van de juiste kandidaten voor de moeilijk vervulbare vacatures in de vakgebieden Bouwen en Wonen, Handhaving en Veiligheid en Bedrijfsvoering. Dit doen zij natuurlijk samen met HRM en de managers. Naast het bieden van de juiste kandidaat neemt de Taskforce ook veel werk uit handen en zo ontzorgen zij de organisaties.