André Boom - Senior Adviseur Mobiliteit in Delft

“Als je als adviseur mobiliteit houdt van pionieren en graag aan innovatieve projecten werkt, dan is een rol in onze regio de juiste weg.”

Kan je jezelf kort voorstellen en vertellen wat je doet?

Ik ben André Boom (45), senior adviseur mobiliteit bij de gemeente Delft. In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de stad Delft. Een flinke opgave, want Delft groeit hard. Meer inwoners betekent meer mensen die te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto door en naar de stad reizen. Kortom, de mobiliteit neemt toe.

Hoe verbinden we de TU Delft op een juiste manier met de rest van de stad? Hoe gaan we om met parkeren in Nieuw Delft? Wat doen we voor fietsers? Hoe zetten we innovaties en duurzaamheid in het vervoer in? Welke ov-knooppunten hebben verbetering nodig?
Als adviseur mobiliteit schets ik een visie, ontwikkel ik beleid en doe ik concrete voorstellen om deze en andere mobiliteitsvragen te beantwoorden.

Waarom heb je er voor gekozen om verkeerskundige te worden bij de gemeente Delft?

Ik heb planologie gestudeerd, een brede opleiding waarin verschillende deelgebieden worden behandeld. Ik merkte tijdens mijn studie al dat het onderwerp mobiliteit mij goed lag.

Na het afronden van mijn opleiding ben ik via een kennis bij een verkeerskundig adviesbureau terecht gekomen. Hier heb ik 8 jaar met veel plezier gewerkt. In mijn tijd bij dit bureau ben ik twee keer gedetacheerd geweest bij de overheid. Dit voelde voor mij echt als thuiskomen: het politieke speelveld, de wisselwerking met verschillende disciplines en mijn rol in projecten en processen vind ik erg prettig. Ik heb vervolgens de overstap gemaakt naar de overheid. Ik heb mij de afgelopen jaren verder kunnen ontwikkelen tot een strategisch verkeerskundige.

“Ik krijg ontzettend veel energie van het werken voor de gemeente Delft.”

Kan je wat vertellen over de projecten waar jij als adviseur mobiliteit bij de gemeente Delft aan werkt?

Allereerst ben ik accounthouder mobiliteit voor de TU Delft. Dit betekent dat ik in nauw contact sta met de universiteit en ze adviseer over alle mobiliteitsplannen en mobiliteitsuitdagingen. Zo zorgen we dat de juiste fietsroutes worden aangelegd voor een betere spreiding van het fietsverkeer. Maar we sparren ook over de mogelijkheden voor deelmobiliteit op campus. Als gemeente willen we dat de plannen van de Universiteit aansluiten op de ideeën die wij hebben voor de rest van de stad.

Hiernaast ben ik bezig met de ontwikkeling van een hub voor deelmobiliteit in Nieuw Delft. Voor deze wijk heb ik een plan ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat bewoners, maar ook omwonenden, gebruik kunnen maken van een mobiliteitshub uitgerust met deelscooters, deelauto’s en deelfietsen. Op deze manier proberen we het aantal auto’s en parkeerplekken in de wijk te beperken.

Verder houd ik me bezig met het verbeteren van de bereikbaarheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. We zijn met een aantal gemeenten in gesprek om te kijken of we onze ov-knooppunten en onze visie op deelmobiliteit beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Dit willen we doen zodat woon- en werklocaties niet alleen beter, maar ook duurzamer met elkaar verbonden worden.

Wat maakt jouw werk voor de gemeente Delft zo uitdagend?

De gemeente Delft is een organisatie die veel ruimte biedt voor innovatieve ideeën. Natuurlijk worden er kritische vragen gesteld en wordt er gekeken naar wat de investering op de lange termijn gaat opleveren. Maar je krijgt met een goed doordacht en onberbouwd plan vrijwel altijd de ruimte om je ideeën en initiatieven ook echt uit te voeren.

Een voorbeeld van een innovatief project waar we momenteel aan werken is een door de EU gesubsidieerd project. Samen met een startup proberen we de fietsroutes en fietsstromen naar de TU digitaal in kaart te brengen en een eerste stap te kunnen zetten in het voorspellen en beïnvloeden van de actuele fietsstromen.

Het is nu nog toekomstmuziek maar we hopen dat we deze data op termijn kunnen gebruiken om fietsers op een meer optimale manier door de stad te leiden en de verkeersafwikkeling te optimaliseren. Als we bijvoorbeeld weten wanneer een brug open gaat, dan zou het mogelijk moeten zijn om studenten via bijvoorbeeld de ov9292 app te adviseren om een andere route te nemen.

Deze nieuwe ontwikkelingen zijn de krenten uit de pap en ik ben blij dat ik vanuit de gemeente Delft de kans krijg om hieraan te werken.

Waar ben je het meest trots op?

Als ik een project moet kiezen waar ik het meest trots op ben, dan is dat toch wel de mobiliteitshub die we willen ontwikkelen in Nieuw Delft. We hebben als gemeente gezegd dat we de kavels willen verkopen zonder parkeerplaats. Dit betekent dat we er dan ook voor moeten zorgen dat er deelmobiliteit staat, nog voordat mensen hier huizen gaan bouwen.

Met dit project laten we als gemeente echt zien dat we lef hebben en meedenken met de mobiliteitsbehoefte van burgers.

Wat vind jij het mooiste aan je werk als adviseur mobiliteit?

Het mooiste aan mijn werk als adviseur mobiliteit is dat ik door mijn werk de wereld een stukje beter probeer te maken. Als we het voor elkaar kunnen krijgen om het gedrag van mensen te beïnvloeden zodat ze vaker de auto laten staan en kiezen voor de fiets, dan kunnen we met zijn allen onze aarde langer leefbaar houden.

Waarom zou je als adviseur mobiliteit moeten kiezen voor een rol in onze regio?

De ruimte in onze regio en specifiek in de stad Delft is erg beperkt. Dit is een uitdaging omdat met de groei van de stad, ook de mobiliteitsvraag toeneemt. Hiernaast moet je ook rekening houden met bijvoorbeeld alle klimaatadaptieve maatregelen die we nog moeten nemen de komende jaren.

Vaak past de standaard oplossing niet binnen de beschikbare ruimte. Dit vraagt dat je als adviseur soms ‘out of the box’ moet denken, lef moet hebben en moet zoeken naar innovatieve oplossingen om het verkeerssysteem toch werkend te houden.

“Als je als adviseur mobiliteit houdt van pionieren en graag aan innovatieve projecten werkt, dan is een rol in onze regio de juiste weg.”

Deelmobiliteit in Haaglanden