Benno, Bestuursadviseur bij de gemeente Westland

Ik zorg dat de wethouder goed beslagen ten ijs komt.

Als bestuursadviseur ondersteun ik de wethouder van verkeer, vervoer, energietransitie en sport. Interessante beleidsterreinen waar een hoop gebeurt. Ik denk met hem mee over hoe we dingen beter kunnen doen en veiliger kunnen maken. Ook zorg ik dat de wethouder goed beslagen ten ijs komt zodat hij de juiste antwoorden kan geven in een debat. Maar ook dat hij weet hoe hij er mee om moet gaan, als hij een keer ergens geen antwoord op heeft.

 Mijn rol is vooral gericht op de politieke besluitvormingsprocessen. Met name die in de commissie en de gemeenteraad. Ik help de bestuurders zich voor te bereiden op de debatten die gevoerd gaan worden. Die zijn natuurlijk openbaar. Ze komen in de media en er is veel aandacht voor. Dat brengt druk en risico’s met zich mee.

 En dat betekent heel veel afstemmen en communiceren. En soms ook even pas op de plaats om rustig na te denken. Dat kan soms lastig zijn op deze plek, want het is altijd enorm druk en alles moet altijd snel. Maar daardoor is het tegelijkertijd wél heel dynamisch. Dat maakt mijn werk ook echt bijzonder. Het is nooit saai, er is altijd wat te doen en geen dag is hetzelfde. Het nadeel daarvan is ook dat het eigenlijk nooit af is. Ik ben altijd bezig.

 De keuze om voor de overheid te gaan werken, heb ik destijds wel heel bewust gemaakt. En misschien word ik dan ook wel minister president, dacht ik op mijn twintigste. De afgelopen twintig jaar is er in die ambitie wel veel veranderd. Minister president, dat gaat hem niet meer worden. Zeker toen ik zag hoe druk bestuurders het altijd hebben, wat een enorme impact zo’n baan heeft op je leven en hoe keihard het er soms aan toe gaat. De overheid zelf bevalt nog steeds heel goed. Het is geweldig om me te kunnen inzetten voor de publieke zaak.