Lon Chi - Woningbouwregisseur in Zoetermeer

“Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat er binnen de gemeente veel ruimte is om je als professional te ontwikkelen. De gemeente stimuleert ambitie.”
Lon Chi - Woningbouwregisseur in Zoetermeer
bouwen en wonen

Kan je jezelf kort voorstellen?

Ik ben Lon Chi (30 jaar), woningbouwregisseur bij gemeente Zoetermeer. Ik werk nu zes jaar bij de gemeente Zoetermeer. De eerst drie jaar in de rol van Vastgoedadviseur bij het team Grondzaken. En de laatste drie jaar werk ik als Woningbouwregisseur. In deze functie werk ik aan het realiseren van het woningbouwprogramma in Zoetermeer.

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling waar ik onder val bestaat uit vier teams: Grondzaken, Projectmanagement, Stedelijk Beleid en het team Ruimtelijk Beleid. Met deze afdeling zijn wij verantwoordelijk voor de ruimtelijke en fysieke ontwikkeling van de stad. “Samen bouwen we aan de toekomst van de stad.”

Bekijk de vacatures binnen Bouwen en Wonen van Werken in Haaglanden.

Hoe ben je bij de gemeente terecht gekomen?

Ik ben begonnen bij de gemeente Delft als stagiair op de afdeling Vastgoed. Bij de gemeente Delft heb ik een leuke en leerzame stageperiode gehad. Ik had het geluk dat ik een hele enthousiaste afstudeerbegeleider trof, waar ik een goede klik mee had. Ik denk dat hier het enthousiasme voor werken bij een gemeente is ontstaan.

Na mijn afstuderen, begon het zoeken naar een geschikte eerste baan. In mijn zoektocht stuitte ik op een traineefunctie bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ik denk dat mijn stage ervaring heeft geholpen om bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangenomen te worden.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer werkten toen nauw samen. Tijdens een aantal gemeenschappelijke cursusavonden ben ik in contact gekomen met collega’s van Zoetermeer. Zo is het balletje gaan rollen, na een jaar heb ik gesolliciteerd op een openstaande functie. Als je jong bent, wil je leren en ontdekken, dit is precies wat ik heb gedaan. “Het werk bevalt ontzettend goed, acht jaar later werk ik nog steeds bij de gemeente.”

Wat doet een woningbouwregisseur?

Door de druk op de woningmarkt is er een grote behoefte aan nieuwe woningen, ook in Zoetermeer. Om de woningbouwproductie een extra zet in de rug te geven heeft de gemeente een ambitieus woningbouwprogramma vastgesteld: de komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van minimaal 10.000 nieuwe woningen.

Als woningbouwregisseur neem je het voortouw om de woningbouw ambities om te zetten in concrete resultaten. Dit doe ik in samenwerking met projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en woningcorporaties. Samen met deze partners werk ik aan nieuwe woningbouwprojecten en doe ik voorstellen om de woningbouwproductie te verhogen en te versnellen.

Daarnaast ben ik de schakel tussen het woonbeleid en concrete gebieds/- locatie ontwikkelingen. Vanuit deze rol zorg ik dat het juiste woonprogramma op de juiste plek gerealiseerd kan worden. Tot slot ben ik een aanspreekpunt en sparringpartner voor bestuurders, management en marktpartijen als het gaat om de Zoetermeerse woningbouwopgave.

Bekijk de vacatures binnen Bouwen en Wonen van Werken in Haaglanden.

Kan je meer vertellen over de ambities van gemeente Zoetermeer en welke rol jij als woningbouwregisseur hierin hebt gespeeld?

Zoetermeer heeft een flinke woningbouwambitie, met als doel om voor een ieder passende huisvesting te realiseren. In eerste instantie heb ik mij gericht op het concreet maken van deze ambities in een beleidsprogramma. Dit is geland in het Zoetermeerse Woningbouwprogramma. In dit document is beschreven hoeveel woningen we gaan bouwen, voor welke doelgroepen, in welke prijssegmenten en op welke locaties. Op deze manier is expliciet vormgegeven aan de woningbouwambitie van Zoetermeer.

Parallel aan het vormgeven van dit programma heb ik mijn netwerk van ontwikkelaars en bouwers aangesproken. Met hen besprak ik het oppakken van nieuwe woningbouwprojecten. Hiermee werd daad bij het woord gevoegd, en bleef het niet bij het vaststellen van een nieuw beleidsprogramma.

Met het opstarten van veel nieuwe woningbouwprojecten komen ook andere vraagstukken naar voren. Bijvoorbeeld als het gaat om de ambtelijke capaciteit (die te schaars hiervoor is) en de fasering. Ik heb voor dit soort vraagstukken voorstellen gedaan, bijvoorbeeld voor extra financiële middelen

Je werkt nu drie jaar als woningbouwregisseur, kan je wat vertellen over de resultaten die je hebt geboekt?

In de afgelopen jaren zijn veel extra locaties aangewezen voor woningbouw. Op veel van deze locaties zijn projecten gestart.
Voor de komende vijf jaar staan inmiddels projecten voor 6.000 woningen gepland. Daar zijn projectopdrachten voor vastgesteld en zijn ontwikkelaars geselecteerd. Dit gaat bijdragen aan de productie van nieuwe woningen. De verwachting is dat we vanaf 2021 ongeveer 700 woningen per jaar kunnen realiseren.

Daarnaast is extra geld aangevraagd bij de gemeenteraad om al deze plannen ook gerealiseerd te krijgen. Dit geld wordt ingezet voor extra medewerkers voor onze afdeling om te werken aan het woningbouwprogramma.

Bekijk de vacatures binnen Bouwen en Wonen van Werken in Haaglanden.

Wat maakt jouw werk zo uitdagend?

Als woningbouwregisseur moet je breed georiënteerd zijn, snel kunnen schakelen en antwoord kunnen geven op uiteenlopende vragen. “Je moet letterlijk van alle (woning)markten thuis zijn.” Een brede oriëntatie is essentieel omdat het op gang brengen van de woningbouw een complex vraagstuk is. Dit is niet met één maatregel opgelost. Je werkt aan een pakket met uiteenlopende voorstellen en daarbij is kennis van gebiedsontwikkeling, woonbeleid en projectmanagement zeer welkom.

Dit alles doe je onder veel politieke aandacht. “Iedereen heeft een mening over de woningmarkt. Het is een onderwerp dat leeft bij de burger.”

Waar haal je de meeste voldoening uit?

De rol van Woningbouwregisseur bestond nog niet binnen Zoetermeer. Ik heb veel vrijheid gekregen om deze nieuwe functie naar eigen inzicht in te vullen. Dat was aan de ene kant fijn, maar aan de andere kant ook spannend. Wat zijn je verantwoordelijkheden? Aan welke dossiers ga je werken?

Als ik hierop terugkijk denk ik dat ik – na een kleine zoektocht in het begin – de juiste dingen heb opgepakt. Het is een functie geworden die impact heeft en verschil maakt in de organisatie.
Daarbij is het erg prettig dat ik in mijn rol veel vrijheid krijg om vernieuwend te kunnen zijn en (af en toe) buiten de gebaande paden te treden. Ik kan altijd aanschuiven om mijn mening en advies te geven. Dit moet je verdienen, maar staat in mijn optiek ook symbool voor de organisatiecultuur van Zoetermeer. “Als je een keer innovatief wilt zijn en buiten de gebaande paden wil treden, dan is daar veel ruimte voor. De gemeente stimuleert ambitie.”

Wat heeft je het meest verrast aan werken bij de gemeente?

Als je bepaalde ambities hebt en wilt doorgroeien dan kan de gemeente je een glansrijke carrière bieden. Bovendien staan gemeenten echt open voor vernieuwende ideeën. “Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat er binnen de gemeente veel ruimte is om je als professional te ontwikkelen.” Ik spreek vaak mensen die dit soort zaken niet meteen associëren met werken voor de gemeente. Maar dit maakt het absoluut niet minder waar.

Hoe heeft de gemeente je ondersteund in je loopbaan?

De gemeente Zoetermeer heeft altijd ontzettend goed meegedacht en samen hebben we mooie stappen gemaakt. Ik heb niet alleen de mogelijkheid gehad om op de werkvloer snel stappen te maken. Ik heb ook een Master mogen afronden, iets wat al lange tijd op mijn verlanglijstje stond. Dit heb ik in deeltijd gedaan, naast mijn baan bij de gemeente Zoetermeer. Tijdens mijn scriptieperiode kwamen veel dingen samen, dat was een pittige periode. De gemeente Zoetermeer heeft mij hierin altijd ondersteund. “Ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen.”

Wil je net als Lon bouwen aan de toekomst van je gemeente? Lees hier verder over het vakgebied Bouwen en Wonen in Haaglanden. Of bekijk alle Bouwen en Wonen vacatures in de regio.