Laura van ‘t Loo - Werkconsulent jongeren

"Binnen het Sociaal Domein krijg je te maken met inwoners van Rijswijk die ondersteuning nodig hebben op verschillende leefgebieden. Ik vind het mooi om deze mensen te kunnen helpen."
Laura van ‘t Loo - Werkconsulent jongeren

Kan je jezelf kort voorstellen?

Ik ben Laura van ‘t Loo (28), werkconsulent jongeren bij de gemeente Rijswijk. Ik werk nu bijna 5 jaar bij de gemeente Rijswijk. De eerste 2 jaar als trainee en de laatste 3 jaar als werkconsulent voor verschillenden doelgroepen. Op dit moment ben ik werkconsulent jongeren en regie consulent. Als werkconsulent val ik onder het Sociaal Domein, samen met het team van het Financieel Servicepunt zijn wij gevestigd in het Werkgeversservicepunt (WSP) op het industrieterrein van Rijswijk.  

Hoe ben je bij de gemeente terecht gekomen?

Na mijn studie Sociologie aan de Erasmus Universiteit ben ik begonnen als trainee bij de gemeente Rijswijk. Ik zag op Facebook een oproep voor het traineeship voorbijkomen. Door mijn studie wist ik al dat ik iets wilde betekenen voor de maatschappij, een baan bij de gemeente of overheidsinstelling was dan ook een logische keuze. 

Tijdens het traineeship heb ik samen met twee trainees, op verschillende afdelingen opdrachten uitgevoerd. Ik heb een opdracht gedaan voor de Griffie, de afdeling Dierenwelzijn, Rijswijkbuiten. Mijn laatste opdracht was bij het Sociaal Domein. Tijdens deze opdracht kwam ik vaak op het WSP. “Ik voelde me hier meteen thuis.”

Bij het WSP waren ze nog op zoek naar collega’s. Zo is het balletje gaan rollen, ik ben op gesprek geweest en 3 jaar later werk ik hier nog steeds met erg veel plezier. 

Bekijk de vacatures binnen het sociaal domein van Werken in Haaglanden.

Wat doet het Werkgeversservicepunt?

Het WSP ondersteunt Rijswijkse werkzoekenden bij hun ontwikkeling met als doel het vinden van betaald werk. Op het moment dat klanten een uitkering aanvragen, komen ze op intake bij het WSP. We bepalen hun afstand tot de arbeidsmarkt en toetsen of ze voldoen aan een aantal vereiste competenties. We kijken aan de hand van die competenties of ze extra scholing nodig hebben. We kunnen ze dan aanmelden voor bijvoorbeeld sollicitatietraining, empowermenttraining of een werkervaringsplaats.

Gedurende het hele proces houden we nauw contact met onze klanten en bespreken we hun voortgang. Alles wat we doen binnen het WSP is erop gericht om klanten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Ons doel is om mensen aan het werk te krijgen, zodat ze weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Waar houdt een werkconsulent jongeren zich mee bezig?

Als werkconsulent jongeren ben ik verantwoordelijk voor jongeren onder de 27 jaar. Hiernaast coach ik jongeren onder de 27 jaar die een uitkering krijgen. Ik leer ze zo goed mogelijk kennen, zorg dat ze weer werkfit worden en samen zoeken we naar een passende baan. Ik werk hierbij nauw samen met de accountmanagers, die contact hebben met werkgevers in de regio. “Samen zorgen wij voor de perfecte match.”

Bij de intake bepalen we eerst hoe groot iemands afstand tot de arbeidsmarkt is. Als wij denken dat het langer dan een jaar gaat duren voordat iemand aan het werk kan, dan valt diegenen voorlopig niet onder onze dienstverlening en worden er andere afspraken gemaakt. Dit noemen wij de regie klanten. Toevallig ben ik naast jongerenconsulent ook regie consulent voor klanten van alle leeftijden. Dit betekend dat ik periodiek contact heb met om te kijken of hun situatie is veranderd en of ze hebben voldaan aan de gemaakte afspraken om hun situatie te verbeteren. Als ze klaar zijn om weer te gaan werken, dan beginnen we aan een coachingstraject.

Wat vind je het meest uitdagende aan je werk?

De mensen die ik spreek hebben vaak een rugzakje, betaald werk komt hierdoor niet altijd op de eerste plaats. Als iemand zegt: “ik ben nu niet in staat om te werken”. Dan ga je daar op in, en komt al snel iemands verleden en persoonlijke situatie boven water. Je raakt gevoelige en persoonlijke onderwerpen zoals verslaving, thuissituatie, gezondheid of detentie. Het coachen van klanten gaat op basis van een vertrouwensband. Zij vertellen mij iets zodat ik hun situatie beter begrijp en hun plan van (b)aanpak hierop kan aanpassen.

Soms kan het een enorme uitdaging zijn als iemand veel problemen heeft. Dan denk je: “jeetje, waar moeten we beginnen.” Ik vind het de grootste uitdaging om per klant te kijken hoe ik ze het beste kan ondersteunen en welke manier van coaching werkt.

Bekijk de vacatures binnen het sociaal domein van Werken in Haaglanden.

Waar haal je de meeste voldoening uit?

Ik haal de meeste voldoening uit het helpen van mensen. Bijvoorbeeld als het lukt om iemand die met weerstand binnenkwam, van goede begeleiding te voorzien. Het komt wel eens voor dat iemand helemaal niet zit te wachten op wat ik ze te vertellen heb. Ik probeer ze dan te laten inzien dat we het beste met ze voor hebben. Het allermooist vind ik wanneer klanten weer zin krijgen om zelfstandig te worden. Je ziet dan een gedragsverandering plaatsvinden. De kers op de taart is als ze en baan hebben gevonden en na een paar weken bellen om te vertellen: “ik heb het erg naar mijn zin op mijn nieuwe werkplek, ik kreeg zelfs een compliment van mijn leidinggevende.”

Wat maakt je geschikt als Werkconsulent?

Als Werkconsulent moet je goed kunnen luisteren, je moet empathisch zijn en je goed kunnen inleven in de situatie van je klant. Maar je moet ook waar nodig je voet stijf kunnen houden. In 99% van de gevallen gaat het goed, maar er zijn ook mensen die proberen onder alles uit te komen met smoesjes. Er komt een moment dat je maatregelen moet nemen of een slecht nieuws gesprek moet voeren. 

Waarom heb je gekozen voor een rol binnen het Sociaal Domein?

Binnen het Sociaal Domein krijg je te maken met minder sterke inwoners van Rijswijk. Mensen kloppen aan bij de gemeente op het moment dat ze het zelf niet meer redden. Ik vind het mooi om deze mensen te kunnen helpen, hiernaast vind ik het klantcontact in mijn rol erg prettig.

Wat vertel je op verjaardagen over je werk?

Op een verjaardagen komt het onderwerp uitkeringen vaak ter sprake. Iedereen heeft hier een mening over. Ze kennen via via iemand die een uitkering krijgt en die hiernaast zwart werkt. “Jullie zouden strenger moeten controleren.”, wordt er dan geroepen.

Ik leg dan uit dat ik bekend ben met de slechte verhalen. Helaas zitten er gevallen van fraude tussen, maar gelukkig zijn die meer uitzondering dan regel. De meeste zitten niet met plezier ’thuis op de bank’, zij hadden het ook liever anders gezien.

We mogen blij zijn dat we in Nederland zo’n goed vangnet hebben. Soms zijn mensen op een punt in hun leven dat ze dat nodig hebben. Anderzijds is het ook gemeenschapsgeld. Het is aan ons om voor bewustwording te zorgen dat het vangnet tijdelijk is en onze klanten klaar te stomen het niet meer nodig te hebben.

“Ik vind het een uitdaging om mensen de andere kant van de medaille te laten zien.”

Bekijk hier de vacatures binnen het sociaal domein van Werken in Haaglanden.