Myrian Nienhuis - Wmo-consulent bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Je wilt iemand vooruit helpen en het is fijn als dat lukt. Het is bijzonder om te zien wat samenwerking kan doen.
Myrian Nienhuis - Wmo-consulent

Meedenken met cliënten

“Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de Wmo is om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Als Wmo-consulent bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp onderzoek ik of mensen die dat niet meer kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning bij onze gemeente. Samen zoeken we naar de meest passende en betaalbare oplossing. Soms ligt dit ook buiten de Wmo, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of mantelzorg. ”

“Je kunt bij ons terecht als je niet meer zelfstandig ergens naar toe kunt en een hulpmiddel nodig hebt. Een scootmobiel bijvoorbeeld, of een driewielfiets. We leveren ook ondersteuning wanneer je door een beperking huishoudelijke hulp of een daginvulling nodig hebt. Of als je wil werken, maar dat door je beperking niet kunt. Wij kijken hoe we mensen weer op weg kunnen helpen naar zelfredzaamheid, rekening houdend met hun eigen mogelijkheden.”

Driewielfiets

“Het leukste aan mijn werk is meedenken met onze klanten. Mensen verder helpen, op een slimme manier. Officieel heet dat indicatiestelling: kijken wat de zorgbehoefte is en mensen verder helpen naar een passende oplossing. In de praktijk is het bijvoorbeeld het toekennen van een elektrische driewielfiets, zodat zij een deel van hun vrijheid terug krijgen.”

Denken in mogelijkheden

“Ik kijk wat iemand nodig heeft en welke personen, instanties, aanbieders of leveranciers daarin iets kunnen betekenen. Gelukkig kun je mensen vaak door een kleine aanpassing weer op weg helpen.”

“Stel, ik krijg te maken met een jong iemand, die heel graag wil werken of studeren, maar dat door zijn beperking eigenlijk niet kan. Dat kunnen lichamelijke of verstandelijke beperkingen zijn, maar ook psychische problemen. Voor sommige mensen is de stap naar de arbeidsmarkt gewoon te groot. We kijken dan samen naar wat er nodig is. Bijvoorbeeld een coach die helpt bij het aanbrengen van structuur, of een vorm van dagbesteding waarbij je duidelijke doelen stelt die gericht zijn op het opdoen van werkervaring.”

Meehelpen op de dagbesteding

Samen met Myrian nemen we een kijkje bij een dagbesteding in de buurt. Daar mogen we meteen meehelpen, want er staat een groot evenement op stapel. “Het is bijzonder om te zien wat samenwerking kan doen voor mensen.” vertelt Myrian tijdens het werk. “Je wilt iemand vooruit helpen en als dat lukt is dat heel fijn. Dat hoor je ook van de mensen zelf. “

Van kantoor naar keten

“Binnen de gemeente zijn de lijntjes kort. Wanneer we met Myrian een rondje door het gemeentehuis lopen, kent iedereen elkaar. “Ik werk in het sociaal domein. Naast Wmo vallen daar bijvoorbeeld ook participatie, jeugdhulp en schuldhulpverlening onder. Ik werk in een klein team van Wmo-consulenten. Dat is prettig: je kunt elkaar snel vinden als je iets wilt vragen. Maar wanneer iets beter binnen participatie past, dan weet ik ook wie ik moet hebben. Je kunt zo bij elkaar binnenlopen.”

“Gemeenten stonden er een beetje om bekend dat de ambtenaren niet verder keken dan het gemeentekantoor en weinig naar buiten traden. Daar zie je de laatste jaren echt verandering in. Ons motto binnen het sociaal domein is ‘Van kantoor naar keten!’. Wij werken steeds beter samen met de afdelingen binnen het sociaal domein maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, welzijnsvoorzieningen en aanbieders van zorg of hulpmiddelen.”

“Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met casemanagers voor inwoners van de gemeente met dementie. Mensen worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. Vanuit de Wmo kun je dagbesteding adviseren voor mensen met dementie Dat is niet alleen prettig voor de dementerende zelf, maar hiermee ontlasten we ook de mantelzorgers. Ook dat is een van onze aandachtspunten.”

Werken voor een kleine gemeente

“Pijnacker-Nootdorp is een kleine gemeente. Ik kan overal op de fiets naartoe. Niet alleen binnen de gemeente zijn de lijntjes kort, ook bij aanbieders van hulpmiddelen of dagbesteding kan ik gemakkelijk langsgaan als het nodig is. En voor onze klanten is het positief dat zij snel contact kunnen opnemen met een Wmo-consulent. Dat maakt mijn baan heel leuk.”

Ook werken als Wmo-consulent bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Of een van onze andere functies? Bekijk onze vacatures!