Adviseur Geluid & Luchtkwaliteit

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 32 - 36 uur

Omschrijving

Dit is de rol

Als adviseur geluid en luchtkwaliteit ligt je focus op projecten die invulling geven aan de stedelijke transformatie. Mobiliteit verandert in de stad. Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Een stad waar inwoners fijn kunnen wonen en volop kunnen genieten van hun leefomgeving. Hierbij spelen geluid en luchtkwaliteit een belangrijke rol. Jij kunt bij gemeente Zoetermeer hier een essentiële bijdrage aan leveren.

In de Visie Zoetermeer 2040 staat kwaliteit van de leefomgeving hoog op de agenda. Als gevolg van de ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan. Bij al deze plannen is de wijze waarop een goede leefomgevingskwaliteit kan worden gerealiseerd een belangrijke opgave. Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur met de specialisaties geluid en luchtkwaliteit die de advisering op dit terrein verzorgt in samenwerking met onze huidige adviseur geluid en luchtkwaliteit. Samen met onze beleidsadviseur milieu draag je ook bij aan het beleidskader wat wordt ontwikkeld via het Omgevingsbeleid (o.a. Omgevingsprogramma en Omgevingsplan).

Je takenpakket omvat onder meer:

 • Beoordelen bestemmingsplannen (Omgevingsplan), bouwplannen, omgevingsvergunningen en verkeersplannen e.d. op het gebied van geluid en luchtkwaliteit
 • Beoordelen ruimtelijke onderbouwingen, akoestische onderzoeken (geluidbelasting op de gevel en gevelweringsonderzoeken) en luchtkwaliteitsonderzoeken
 • Bepalen van de noodzaak van nader onderzoek op het gebied van geluid en luchtkwaliteit
 • Zelf verrichten van (quickscan) onderzoeken met behulp van specifieke software (Geomilieu)
 • Vervullen van de rol van opdrachtgever voor specialistische onderzoeken op het beleidsterrein voor externe adviseurs
 • Verstrekken van informatie op het vakgebied en het afhandelen van klachten
 • Vertalen van adviezen in leesbare voorstellen en notities
 • Adviseren van het management en het bestuur
 • Ondersteunen van de bestuurlijke besluitvorming

 

Functie eisen

Dit ben jij

Als ervaren adviseur geluid & luchtkwaliteit heb jij een sterk ontwikkeld analytisch vermogen waardoor jij tot de kern van de vraagstukken weet door te dringen en een heldere vertaling maakt voor alle betrokkenen. Netwerken gaat je goed af en je weet de juiste mensen aan te haken om tot het beste resultaat te komen. Jij spreekt en handelt vanuit je expertise en laat dit ook gelden, wanneer nodig. Tegelijkertijd houd jij de ontwikkelingen in het vakgebied in de gaten en zoek je naar ruimte voor verbetering. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen waardoor je een stevige adviseur bent van het management en bestuur.

 

Dit neem je mee

 • Gerichte opleiding op minimaal hbo-niveau
 • Kennis en werkervaring op het gebied van luchtkwaliteit en geluidhinder, ervaring bij gemeentelijke overheid is een pre
 • Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving

 

Dit zijn wij

Je nieuwe team ‘Ruimtelijk Beleid’ is één van de beleidsteams binnen de afdeling Stedelijke  Ontwikkeling. In het team zitten diverse disciplines die zich met de kwaliteit van de leefomgeving bezig houden. Denk aan planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur, stadsecologie, geluid & luchtkwaliteit en cultuurhistorie/erfgoed, maar ook de bestemmingsplanjuristen. Belangrijke onderwerpen waar het team aan werkt zijn: de invoering van de Omgevingswet, de stadsvisie (Zoetermeer 2040) en diverse gebiedsvisies. Ook verzorgt het team vanuit de verschillende disciplines de advisering in projecten (binnen projectteams) en bij vergunningaanvragen. Daarnaast wordt er regelgeving gemaakt: nu via de bestemmingsplannen en straks het nieuwe omgevingsplan.  

Maar bovenal is het een heel gezellig team met een goede sfeer, waarin je goed kunt sparren en er samen naar oplossingen wordt gezocht binnen vaak uitdagende dossiers.

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€3701 bruto per maand
Max. Salaris
€5372 bruto per maand
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

 

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Stedelijke Ontwikkeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega