Beleidsadviseur Gebiedsgerichte Ondersteuning

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 32 - 36 uur

Omschrijving

Dit is de rol

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot de invoering van de gebiedsgerichte ondersteuning uitgevoerd door een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders. Hierbij wordt gezorgd voor de uitvoering van onderdelen van de ondersteuning (Wmo), welzijn en preventieve  jeugdactiviteiten. Deze opdracht wordt ingevuld door de organisatie inZet die één centrale ingang vormt voor inwoners met een (hulp)vraag op het brede gebied van zorg & welzijn. InZet is te vinden in het hart van de wijken en via één centraal digitaal portaal. Professionals en vrijwilligers uit verschillende disciplines en werkvelden werken in deze nieuwe samenstelling nauw samen. Zo krijgen inwoners snel en goed de ondersteuning die nodig is.

Jij bent in de rollen van accounthouder en beleidsadviseur de sturende kracht achter de transformatieopgave van de opdracht. Deze opgave houdt op hoofdlijnen in dat inZet waar mogelijk collectieve ondersteuning levert gericht op preventie om zwaardere individuele hulp te voorkomen of uit te stellen. Deze opgave vervul je samen met collega’s, maar altijd in partnerschap met inZet. Dit partnerschap betekent een nieuwe verhouding in de relatie van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap; inZet en de gemeente staan naast elkaar en geven samen sturing en vorm aan de transformatieopgaven. Dit gebeurt in afstemming met samenwerkwerkingspartners in de stad.

Het strategische partnerschap en het oplossen van problemen in een netwerk samen met de stad is een nieuwe en uitdagende manier van werken voor de gemeente Zoetermeer. Ontstaan uit het besef dat organisaties (inclusief de gemeente) de uitdagingen in de huidige complexe samenleving niet meer autonoom kunnen oplossen. Je (her)kent het innovatieve gedachtegoed achter inZet en bent in staat om dit uit te dragen en verder te brengen.

Daarnaast ben je samen met de contractmanager en senior beleidsadviseur Wmo het aanspreekpunt voor het bestuur en collega’s binnen de gemeente. Samen stuur je op resultaten, het managen van verplichtingen en verwachtingen, risico’s, de relatie met de klant en de relatie met samenwerkingspartners, waaronder ook de eigen organisatie. Hierbij houd jij vooral het uitbouwen van de transformatievisie voor ogen en de contractmanager de eisen en verplichting van het contract.

 

Dit zijn wij

Team Netwerkregie Wmo
Je gaat aan de slag binnen het team Netwerkregie Wmo bij de afdeling Sociaal Domein. In het team werken tussen de 15-20 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- en welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega-beleidsadviseurs binnen het team en Sociaal Domein breed.

Functie eisen

Dit ben jij

Je bent een denkende doener die inzichten kan vertalen naar beleid en goede randvoorwaarden voor de praktijk. Je ben analytisch en zet dit in bij het oplossen van problemen. Met jouw ervaring als accounthouder van maatschappelijke organisaties heb je een positief-kritische blik en hak je de knoop door als de situatie daar om vraagt. Je werkt van nature ‘in verbinding’ met partners van buiten en binnen de gemeente en krijgt deze mee op basis van persoonlijk leiderschap en met goede communicatie. Je schaakt waar nodig op meerdere borden tegelijk. Je weet door te zetten, ook als je een knelpunt ervaart. Met gemak beweeg jij je in een politiek-bestuurlijke context. Projectmatig werken vind jij prettig.

 

Dit neem je mee

  • Hbo-/wo werk- en denkniveau
  • Minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsadviseur in de rol van accounthouder, bij voorkeur in de Wmo
  • Bekend met het afsluiten van contracten, subsidies en P&C cyclus
  • Ervaring met bestuurlijke advisering

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€3701 bruto per maand
Max. Salaris
€5372 bruto per maand
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

 

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega