Beleidsadviseur klimaatadaptatie en circulaire stedelijke ontwikkeling

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Dit is de rol

In de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is de verdere ontwikkeling van Zoetermeer als duurzame stad tussen de parken één van de centrale thema’s die de komende jaren verder handen en voeten moet krijgen bij de (her)ontwikkeling van de stad. Als Beleidsadviseur ga jij medebepalen hoe we als gemeente in kunnen spelen op klimaatverandering en minder gaan verspillen en slimmer om kunnen gaan met het (her)gebruik van grondstoffen zoals hout en beton maar ook met energie, restwarmte en water. Je werkt gebiedsgericht en integraal aan actuele thema’s in de leefomgeving, zoals duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie (hittestress, wateropvang, droogte en circulariteit). Een veelzijdige baan waarin je van toegevoegde waarde bent en een grote bijdrage kan leveren in grote gebiedsontwikkeling-vraagstukken alsook bij de ontwikkeling op gebouwniveau.

 

Je loopt met jouw kennis van de markt en de inhoud voorop en weet dit te vertalen in zowel beleidsprogramma’s als concrete projecten. Je blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen en weet eventuele consequenties te vertalen naar ons gemeentelijk beleid. Regionaal en op provinciaal niveau behartig jij de belangen van de gemeente in verschillende samenwerkingsverbanden en lever je een bijdrage aan visievorming, bestemmings- en beleidsplannen. Je werkt samen met andere disciplines die in dit werkveld actief zijn binnen de gemeente, zoals bodem en water, gezondheid, energietransitie, groen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en de collega’s van stadsbeheer.

 

 

 

Functie eisen

Dit neem je mee

Met jouw ervaring en kennis ben je in staat projectleiders en andere collega’s van waardevol advies te voorzien. Verder neem je mee:

  • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in relatie tot techniek en energie
  • Meer dan 5 jaar ervaring als adviseur bij diverse projecten en ruimtelijke plannen
  • Aantoonbare affiniteit voor energetische, klimaatadaptieve en/of circulaire vraagstukken (installatietechniek en/of bouwfysica en/of duurzame energietechnologie)
  • Ervaring hebt met het werken in een politiek bestuurlijke en complexe omgeving
  • HBO minimaal is voldoende

 

Dit ben jij

Je bent echt een ambassadeur op het gebied van klimaatadaptatie en circulaire stedelijke ontwikkeling en bent intrinsiek gemotiveerd om de transitie naar een circulaire leefomgeving waar te maken. Je bent in staat om out-of-the-box te denken en denkt in kansen en oplossingen. Zelfstandig of samen met je collega’s werk je aan meerdere projecten tegelijk ben je in staat om verschillende invalshoeken te verenigen in een integraal advies. Je vindt het leuk om te netwerken en de gemeente te vertegenwoordigen. Communiceren gaat jou goed af en dat zien we o.a. terug in jouw heldere en bondige schrijfstijl. Je kan schakelen van strategisch naar detailniveau en andersom, het duidelijk onderscheiden van hoofdzaak en bijzaak en zo circulariteit ‘eenvoudig’ uitleggen gaat je makkelijk af. Verder ben je een nieuwsgierige en een proactieve zelfstarter 

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€3561 bruto per maand
Max. Salaris
€5169 bruto per maand
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

 

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Stedelijke Ontwikkeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega