Beleidsadviseur / Projectleider Huishoudelijke Ondersteuning

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 24 - 32 uur

Omschrijving

Dit is de rol

Concreet ben je in de rol van beleidsadviseur / projectleider verantwoordelijk voor het trekken van een innovatieve pilot huishoudelijke ondersteuning (HO) in nauwe samenwerking met de betrokken senior beleidsadviseur. Voor de komende jaren hebben wij de opgave om de HO vanuit de Wmo financieel bestendig en beschikbaar te houden voor inwoners die het echt nodig hebben. Hiervoor is met aanbieders afgesproken dat ze gaan inzetten op innovatie van het aanbod. Ook zetten wij vanuit de gedachte positieve gezondheid in op het versterken van de eigen kracht en zelfregie. Hiervoor krijgen mensen concrete handvatten aangereikt voor het zelfstandig organiseren van het huishouden.

Het huidige contract huishoudelijke ondersteuning loopt af op 1 november 2025. In aanloop hier naar toe start in 2023 een innovatieve pilot, waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van HO. De uitkomst van deze pilot geeft input voor de nieuwe inkoop waarvan de start ligt in 2024. Van jou wordt in deze pilot zowel een projectmatige als een inhoudelijke rol verwacht. Door jouw inhoudelijke kennis van het dossier gecombineerd met projectmatige ervaring ben je in staat om de pilot binnen de gestelde termijn succesvol af te ronden.

Je werkt intensief samen met wijkpartners en dienstverleners HO en zorgt ervoor dat de pilot zowel kwalitatief als qua planning aan de gestelde eisen voldoet.  Als projectleider pilot HO ben je onderdeel van het Programma Sociale Innovatie. Naast je projectleiderschap voor de ontwikkelagenda adviseer je ook in afstemming met de senior beleidsadviseur op het dossier HO aan de programmamanager, het MT, Directieraad, en bestuur. Dit betekent dat je je hand niet omdraait om een memo of collegevoorstel op te stellen.  Voor beide rollen volg je relevante landelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

Op dit moment ligt de focus van de functie specifiek op de huishoudelijke ondersteuning. De inhoud van de functie kan in de toekomst wisselen. Je vindt het dan ook leuk en bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.

 

Dit zijn wij

Team Netwerkregie Wmo
Het Sociaal Domein bestaat uit drie afdelingen (Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH). De functie Beleidsadviseur / Projectleider innovatieve pilot huishoudelijke ondersteuning (formeel netwerkregisseur) valt onder het afdelingshoofd Strategie, beleid en programma’s en is gepositioneerd in het team netwerkregie Wmo. Bij dit team werken tussen de 15-20 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming samen met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- en welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega-beleidsadviseurs/netwerkregisseurs binnen het team en Sociaal Domein breed.

 
 
 

Functie eisen

Dit ben jij

Om van deze rol een succes te maken is het belangrijk dat je kan leunen op je kennis en ervaring als beleidsadviseur in een soortgelijk vakgebied. Door deze ervaring weet je hoe je een maatschappelijke opgave aanpakt en kunt hierin bijdragen aan vernieuwing. Je bent een denkende doener die inzichten kan vertalen naar beleid en goede randvoorwaarden voor de praktijk. Je hebt ervaring met projectmatig werken binnen het Sociaal Domein. Dankzij jouw verbinding, afstemming en kennis van verschillende stakeholders en inzicht in hun belangen weet je eventuele tegenstellingen te overbruggen en de juiste resultaten te behalen. Je bent iemand die initiatief neemt en de passie voor het werk omzet in concrete acties. Ook beweeg jij je met gemak in een politiek-bestuurlijke context.

 

Dit neem je mee

  • Wo werk- en denkniveau
  • Enkele jaren relevante beleidservaring in een soortgelijke functie
  • Kennis van de Wmo, bij voorkeur huishoudelijke ondersteuning
  • Ervaring met projectmatig werken binnen het Sociaal Domein
  • Bekend met het afsluiten van contracten, subsidies en P&C cyclus
  • Ervaring met bestuurlijke advisering

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€3701 bruto per maand
Max. Salaris
€5372 bruto per maand
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
Een contract van 24 maanden met uitzicht op een vast dienstverband
Maximum aantal uren per week
32

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

 

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega