Gebiedsmanager Dutch Innovation Park

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Help jij mee Zoetermeer verder te laten groeien tot een bruisende stad? En het aantrekkelijk te houden voor jonge inwoners en voor innovatieve (IT) bedrijven. Het Dutch Innovation Park wacht op je!
Dit is de rol
Als enthousiaste en ambitieuze Gebiedsmanager Dutch Innovation Park ga jij bij de gemeente Zoetermeer een bepalende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Dutch Innovation Park. Het Park is een voor Zoetermeer en de regio belangrijke (kennis)economische ontwikkeling en wordt vormgegeven langs 4 ontwikkellijnen: onderwijs, economie, wonen en gebiedsontwikkeling.

Door te investeren in de verdere groei van het (hoger) beroepsonderwijs op het gebied van IT, in een sterke community van gelieerde bedrijven en in een aantrekkelijk, prettig bewoonbaar gebied draagt Dutch Innovation Park in belangrijke mate bij aan de ambitie om Zoetermeer aantrekkelijk te houden voor jonge inwoners en voor innovatieve (IT) bedrijven. De totale ontwikkeling dient te geschieden in nauwe samenwerking met de gevestigde onderwijsinstellingen, bedrijven en eigenaren in dit gebied. De gemeente faciliteert eigenaren, huurders en instellingen waar mogelijk, stimuleert zelforganisatie en neemt initiatief waar andere dit niet vanzelfsprekend kunnen invullen.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

 • Intern en extern het gezicht en aanspreekpunt van het omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe ontwikkeling van het ‘Dutch Innovation Park’
 • Stuurt inhoudelijk op de 4 ontwikkellijnen uit het programma richting projectmanagement; onderwerpen o.a.: financiën, personele inzet, communicatie & marketing, onderlinge afstemming, bestuurlijke zichtbaarheid, externe contacten, etc.
 • Je geeft functioneel leiding aan het programmateam Dutch Innovation Park en werkt daarbij nauw samen met een team van 14 vakspecialisten
 • Een uitdagende combinatie zowel intern als extern. Je gaat aan de slag met diverse uitdagende projecten waar je verbinding gaat leggen tussen de diverse focusgebieden van Dutch Innovation Park en de aansluiting op de directe omgeving
 • Je bent hierbij verantwoordelijk voor het contact onderhouden van het externe netwerk, zoals vastgoedeigenaren, bedrijven (C-level) en onderwijsinstellingen (van RvB tot studenten) in het gebied. Daarnaast ben je (mede)verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de interne organisatie op het gebied van programmamanagement
 • Organiseren van regionale samenwerking door het initiëren van of participeren in initiatieven van de relevante omliggende inhoudelijke clusters/delta’s
 • Activeren, in nauwe afstemming met de vakafdelingen, van de samenwerking op het gebied van cluster en campusontwikkeling namens de gemeente Zoetermeer in ieder geval m.b.t. de volgende regionale partners en ontwikkelingen:
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • De Haagse Hogeschool en mboRijnland
 • Provincie Zuid-Holland, Economic Board Zuid-Holland
 • InnovationQuarter, FME, Holland Instrumentation, WFIA, Rotterdam Partners, Ministerie van Economische Zaken
 • Relevante nationale en regionale gemeenten, met in eerste instantie een focus op Den Haag, Leiden en Delft
 • Andere clusters, zoals The Hague Security Delta, Medical Delta, Logistieke Hotspot, Greenport, Center for Entrepreneurship, Yes!Delft, etc.

Functie eisen

Dit ben jij
Je hebt een stevige persoonlijkheid en bent een overtuigende gesprekspartner. Jij weet hoe je de juiste mensen meekrijgt. Je bent een overtuigende verbinder, samenwerker en resultaatgericht. Je durft daarbij, als dat nodig is, de discussie aan te gaan. Ook weet je van aanpakken en ben je flexibel. Je bent een kei in uitbouwen van een goed netwerk en het onderhouden van goede relaties met vastgoedeigenaren, bedrijven en onderwijsinstellingen in het gebied.

Dit breng je mee

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau
 • Je hebt ervaring met en kennis van ontwikkeling van campusgebieden
 • Je hebt ervaring met programmamanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving met beleidsgevoelige projecten
 • Je hebt ruime ervaring met participatietrajecten danwel werken in co-creatie met de stad

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€4777 bruto per maand
Max. Salaris
€6365 bruto per maand
Salarisomschrijving
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Projectenbureau

Het Projectenbureau voert alle projecten uit voor het fysieke domein en vanaf eind 2021 voor de hele gemeente, vanuit een dienstverlenend karakter. Door de implementatie van de Zoetermeerse werkwijze voor Projectmatig Werken vanuit het Projectenbureau wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de realisatiekracht binnen de gemeente en aan een nieuwe manier van werken. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden als gerichte daadkracht, zelfbewust en open contact en in verbinding vernieuwen. Hoogwaardig projectmanagent, een eenduidige werkwijze voor de hele organisatie met een duidelijke, zakelijke en professionele rolverdeling en gelijke verwachtingen, dragen hieraan bij.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

a.vera.baeza@zoetermeer.nl