Juridisch Portefeuillemanager Vastgoedbedrijf

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Dit is de rol

Als Juridisch Portefeuillemanager formuleer je een visie m.b.t. de vastgoedportefeuille. Deze visie vertaal je naar de te voeren strategie, die dient als kader voor vastgoedbeslissingen op de gebieden van huurbeleid, realisatie, onderhoud en aan- en verkoop van objecten. Vanuit deze visie adviseer je het management en het bestuur, en zorg je voor concrete voorstellen aangaande vastgoedvraagstukken. Daarnaast bewaak je vanuit een helikopterview de integraliteit van het vastgoedbeleid (zowel binnen het Vastgoedbedrijf als daarbuiten, in de gemeente Zoetermeer als geheel) en de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines.

 

Naast je strategische taken, voer je de juridische control van het Vastgoedbedrijf en in het bijzonder ben je verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van opgestelde documenten, zoals huurcontracten, realisatie overeenkomsten, klachtenbehandeling, correspondentie, etc. Je verzorgt de juridische control binnen grote en/of complexe fysieke projecten en je draagt zorg voor het opstellen/beoordelen van privaatrechtelijke documenten

 

Je vertegenwoordigt de gemeente en voert overleg met relevante afdelingen, het college van B&W, besturen, stichtingen en verenigingen, hogere overheden, burgers en marktpartijen. Als echte netwerker draag je zorg voor de ontwikkeling van strategische allianties met de vastgoedmarkt en nieuwe vormen van samenwerking met private partijen. Deze werkzaamheden vragen om een initiatiefrijk persoon en stellen je communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid op de proef.

 

Verder behoren tot de taken van de Juridisch Portefeuillemanager:

  • Het voeren en begeleiden van gerechtelijke procedures en vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte
  • Het realiseren van een correct besluitvormingsproces met o.a. functionele opdrachtgevers
  • Het opstellen van beoordelingscriteria voor de vastgoedportefeuille
  • Het opstellen of beoordelen van complexe overeenkomsten ten aanzien van onder meer samenwerking, onderhoud, verkoop/koop, erfpacht, huur, zakelijke rechten, kostenverhaal
  • Het adviseren van klanten over de realisatie van een wensen- en eisenpakket

Functie eisen

Dit ben jij

Jij hebt een duidelijke visie m.b.t. de vastgoedportefeuille en kan dit zowel mondeling als schriftelijk in heldere taal toelichten. Stakeholdermanagement is jou niet onbekend en met jouw goede onderhandelingsvaardigheden, daad- en overtuigingskracht weet jij continu de verschillende stakeholders weer bij elkaar te brengen en de gestelde doelen te realiseren. Iedere dag opnieuw wil jij je werk beter doen en streef je ernaar een concrete bijdrage te leveren aan het verbeteren van het proces, daarbij ga je voor kwaliteit. Je bent creatief, ondernemend en hebt visie. Tegelijkertijd ben je resultaatgericht en koersvast. Je bent in staat om in scenario’s te denken en zaken in een groter verband te bekijken en bent succesvol in het coördineren van activiteiten. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt hiernaar. Jouw interesse gaat uit naar grote complexe vraagstukken, maar je behoudt graag aansluiting met de praktijk van alledag. Als echte verbinder neem je een stevige positie in en bevorder je de samenwerking met de andere domeinen en externen.

 

Dit neem je mee

  • Een afgeronde juridische universitaire opleiding
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in de vastgoedwereld en in vergelijkbare werkzaamheden

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€4279 bruto per maand
Max. Salaris
€5872 bruto per maand
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

 

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Vastgoedbedrijf

Het vastgoedbedrijf van de gemeente Zoetermeer beheert de totale vastgoedportefeuille van de gemeente, bestaande uit +/-260 objecten. Het vastgoedbedrijf zorgt voor realisatie van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van het Vastgoed. Belangrijk hierbij is het zo optimaal mogelijk matchen van vraag en aanbod van vastgoed en daarmee het leveren van adequate huisvesting en dienstverlening aan doelgroepen. Op jaarbasis maken zo'n 700 maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen gebruik van het vastgoed. De portefeuille is zeer divers en bevat ondermeer schoolgebouwen, kantoren, musea, bibliotheken, sportcomplexen en zwembaden. Naast de exploitatie van de portefeuille is het Vastgoedbedrijf verantwoordelijk voor het administratieve, juridisch- en technisch beheer van de vastgoedportefeuille en beheert en onderhoudt het Vastgoedbedrijf circa 170 pompen en gemalen voor de waterhuishouding van schoon- en vuilwater in de stad. Tot slot is het Vastgoedbedrijf verantwoordelijk voor alle facilitaire processen, zowel voor het stadhuis als de andere panden. Het betreft een breed scala van diensten zoals ICT, bodediensten, vergaderservice, post, (mobiele) telefonie, schoonmaak, beveiliging, catering en toezicht.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega