Regisseur Ondermijning

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een Regisseur Ondermijning.

De gemeente Zoetermeer kent als derde stad van Zuid-Holland veel uitdagingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Problematische jeugd-(groepen), ondermijning, radicalisering, crisisbeheersing, het verminderen van het aantal High Impact Crimes en het voorkomen van maatschappelijke onrust zijn voorbeelden van onderwerpen waar team OOV mee te maken heeft.
De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten in het veiligheidsbeleid van de gemeente Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer is begin 2018 gestart met de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Binnen deze integrale aanpak wordt er nauw samengewerkt met veiligheidspartners zoals de politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Ook de komende jaren zal de gemeente flink inzetten op dit thema. Als regisseur ondermijning ben je onder andere verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Je komt te werken in een dynamische omgeving. Omdat er op ieder moment een acuut openbare orde of veiligheidsprobleem kan ontstaan, kan jouw werkweek op maandag heel anders beginnen dan je had verwacht. Vergeet ook niet dat veiligheid in de regel op politieke aandacht kan rekenen. Dat gaat vaak gepaard met (veel) media-aandacht.

Doordat de lijnen met de bestuurders in Zoetermeer kort zijn, zit je geregeld bij de burgemeester aan tafel. Dat vraagt om een stevige mondelinge adviesrol. Daarnaast neem je deel aan verschillende overleggen met veiligheidspartners en ben je de voorzitter van het kernteam ondermijning. Het kernteam is een multidisciplinaire overleg waarin alle signalen met betrekking tot ondermijnende criminaliteit worden besproken. Als regisseur ondermijning ben je verantwoordelijk voor het regisseren van alle (operationele maar ook bestuurlijke en privacy-juridische) processen die met dit overleg samenhangen en de acties die hieruit voortkomen. Je moet dus goed kunnen verbinden, belangen kunnen afwegen en kennis hebben van de verantwoordelijkheden van de partners.

Er wordt binnen de politie-eenheid Den Haag, waar Zoetermeer deel van uitmaakt, met diverse partijen samengewerkt. Onze partners zijn de OOV-collegas uit andere gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, het RIEC en het HEIT. Daarmee onderhoud je warme contacten. Dat is af en toe complex, maar ook gewoon ontzettend leuk en leerzaam. Als je van een ivoren toren houdt, moet je op deze functie niet gaan solliciteren.
Wij zoeken iemand die met een strategische blik het veiligheidsbeleid kan vertalen in concrete acties en buiten de lijntjes durft te kleuren.

Als regisseur ondermijning heb je de volgende werkzaamheden:

 • Projectleider van de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Zoetermeer
 • Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak ondermijning in Zoetermeer, waar nodig opstellen van concrete en werkbare handelingsperspectieven of instrumenten zodat ondermijning wordt voorkomen of wordt tegengehouden
 • Het projectmatig en integraal aanpakken van de casuïstiek m.b.t. ondermijning
 • Voorzitterschap van het kernteam ondermijning
 • Beleidsadvisering op het gebied van ondermijnende criminaliteit en volgt de ontwikkelingen op dit gebied
 • Faciliteren en ondersteunen van de gemeente bij het vergroten van het bewustzijn op dit thema, onder andere door het verzorgen van presentaties en groepssessies
 • Het geven van adviezen en fungeren als sparringpartner voor interne en externe samenwerkingspartners op het gebied van de aanpak van ondermijning

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde hbo/ academische opleiding, bij voorkeur criminologie, bestuurskunde of rechten
 • Je hebt ruime ervaring als projectleider/regievoerder
 • Je beschikt over ruime kennis over het onderwerp ondermijning en hebt ervaring met de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit
 • Je hebt kennis van regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen op het gebied van ondermijning, openbare orde en veiligheid.
 • Je hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke dynamische werkomgeving
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Competenties

 • netwerken,
 • analytisch denkvermogen,
 • creatief en flexibel,
 • politiek en bestuurlijk sensitief,
 • samenwerken,
 • snel tot de kern van zaken door kunnen dringen,
 • slagvaardig en doortastend kunnen optreden,
 • pragmatische instelling,
 • geen 9 tot 5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€3348 bruto per maand
Max. Salaris
€4859 bruto per maand
Salarisomschrijving
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
2 jaar
Maximum aantal uren per week
32

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf themas centraal:

Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners
Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bestaat uit 2 teams: het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid.

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) is primair een uitvoeringsgericht team. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening, het houden van (bouw)toezicht en de juridische handhaving van het overtreden van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving.

Het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en bestuursondersteuning ten aanzien van veiligheid en openbare orde in de stad. Binnen OOV is ook het team Handhaving gepositioneerd dat zich bezig houdt met het toezicht op de openbare ruimte etc.

Solliciteren?

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatieformulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

d.i.spaans@zoetermeer.nl