Senior Beleidsmedewerker Water

Gemeente Westland Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Gemeente Westland zet in het kader van Duurzaamheid stevig in op een programmatische aanpak van het toekomstig gebruik en beheer van het Water. Jij kunt dus een belangrijke rol spelen als het aankomt op de toekomstig waterbeleid in onze gemeente en de regio.

Als senior beleidsmedewerker schets jij het waterbeleid voor de toekomst van onze tuinbouwgemeente. Daarbij houd je rekening met een klimaatbestendige waterhuishouding en schoon, voldoende en bruikbaar zoetwater. Door jouw vlijmscherpe beleid zorg je voor een klimaatbestendig Westland met een circulaire afvalwaterketen en een gezonde water ecologie.

Binnen het werkveld Water, Milieu en Bodem werken 4 beleidsmedewerkers. Zij werken vanuit inhoudelijke kennis en specialismen aan in- en externe beleidsnetwerken.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je ontwikkelt een samenhangend en doelgericht beleid voor bodem, water, groen en milieu en bepaalt aan de hand van een basisvisie de strategie voor het totale programma;
 • Je zit aan tafel bij bestuurders, directie en samenwerkingspartners en kunt hen vanuit verbinding en expertise adviseren en overtuigen;
 • Je bent een stevige sparringpartner voor collega’s en externe partners. Je hebt visie en lef en weet waar je het over hebt als het over Milieu en Bodem gaat. Maar bovenal kun je binnen het programma moeiteloos schakelen tussen theorie en praktijk;
 • Je werkt samen met zowel de eigen uitvoeringsorganisatie als met regionale en landelijke organisaties;
 • Je vertegenwoordigt waar nodig de gemeente bij relevante externe partners als de milieudienst, VNG, waterschappen en gemeenten in de regio.

Functie eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met het beleidsveld Milieu en Water (eventueel planologie, geografie).
 • Je bent een echte netwerker en bezit een groot (extern) netwerk.
 • Je overziet met je analytische blik complexe bestuurlijke vraagstukken en weet daarbij te sturen op resultaat.
 • Je hebt een vlotte pen, bent flexibel en kunt goed onder druk met verschillende partijen samenwerken.
 • Je bent een duidelijke visie en bent in staat om beleid voor de toekomst neer te zetten en te sturen in de uitvoering daarvan.

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Westland
Min. Salaris
€3561 bruto per maand
Max. Salaris
€5872 bruto per maand
Standplaats
Naaldwijk
Maximum aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 5.872,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Hans van Leeuwarden teammanager Beleid via telefoonnummer (0174) 67 2589 of met Lisette Bakker strategisch regisseur via telefoonnummer (0174) 67 3082.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 20 april 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de werkgever

Gemeente Westland

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Veiligheid & Duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu . We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

mcrob@gemeentewestland.nl