Senior Jurist Grondzaken

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Dit is de rol

Zoetermeer heeft grote ambities op het gebied van bouwen, terwijl tegelijkertijd de ruimte schaars is. Het accent ligt daarom steeds vaker op binnenstedelijke (her)ontwikkeling, wat met zich meebrengt dat we met meer én verschillende partners te maken krijgen. Vanuit Team Grondzaken wordt bij deze complexe opgaven juridisch maatwerk geleverd. Binnen ruimtelijke programma’s of projecten verzorg je als jurist de (privaatrechtelijke) juridische werkzaamheden. Hieronder vallen alle voorkomende juridische werkzaamheden, van het opstellen en beoordelen van overeenkomsten bij gebiedsontwikkelingen, koop/verkoop, erfpacht, huur, kostenverhaal etc., tot aan het adviseren over complexe juridische vraagstukken en conflicten en het bijdragen aan contractonderhandelingen. Verder stuur je zo nodig (externe) advocaten aan bij het voeren, voorkomen en beëindigen van gerechtelijke procedures en andere geschillen. Als senior lever je daarnaast een bijdrage aan bredere beleidsopgaven en ben je (mede) verantwoordelijk voor het actueel houden en vernieuwen van grondbeleidsinstrumenten ten behoeve van de afdeling.

We zijn op zoek naar een senior jurist die het huidige team bij deze opgaven kan versterken. Een jurist die er geknipt voor is om niet alleen inhoudelijk bezig te zijn, maar die het ook leuk vindt om op een natuurlijke manier te fungeren als sparringpartner voor de andere juristen in het team en graag de brede kennis deelt. Die ziet waar zaken liggen die verder ontwikkeld kunnen worden en dat graag in gang zet.

Wil jij jouw juridische kennis, ervaring en creativiteit gebruiken voor uitdagende ruimtelijke opgaven en zo de haalbaarheid van project- en gebiedsontwikkelingen vergroten? Schrijf en geef je heldere en evenwichtige adviezen? Wil je een wezenlijke bijdrage leveren aan de groei van de stad? Breng jij kennis en ervaring mee die een verrijking zijn voor het team? Solliciteer dan als senior jurist grondzaken bij de gemeente Zoetermeer!

 

Dit zijn wij
Team Grondzaken houdt zich bezig met alle financiële en juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het team van ca. 25 medewerkers bestaat uit uitgifteadviseurs, juristen grondzaken en planeconomen die met elkaar de basis leggen voor de projecten binnen de gemeente. Daarnaast zitten in het team medewerkers die zich bezighouden met snippergroen en het beheer van gronden en panden. Veel werkzaamheden worden verricht voor de ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Projecten waarbij de gemeente een actief grondbeleid voert, maar ook – steeds meer – projecten waarin de gemeente een faciliterende rol heeft. Het team verzorgt (de advisering over) het verwerven en uitgeven van grond, het maken van ramingen en taxaties, het opstellen van overeenkomsten en het voeren van de onderhandelingen die daarvoor nodig zijn. Verder zorgt het team dat de inhoudelijke kaders van het grondbeleid op orde zijn. Denk hierbij aan beleidsdocumenten als de Nota’s grondbeleid, kostenverhaal, grondprijzen, etc.

Functie eisen

Dit ben jij

Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. De ontwikkelingen in en ambities van de gemeente Zoetermeer spreken je aan en met jouw gedreven en stevige persoonlijkheid ben je in staat om daar een deskundige en vernieuwende bijdrage aan te leveren. Je bent vertrouwd met de juridische instrumenten van het grondbeleid. Je snapt dat het gaat om ‘met elkaar’ in plaats van ‘tegenover elkaar’ en je zoekt altijd naar oplossingen, al weet je ook duidelijk aan te geven als het onmogelijke wordt gevraagd. Je kent en bewaakt goed je grenzen. Met jouw heldere uitdrukkingsvaardigheden lukt het je om anderen mee te nemen in jouw beweegredenen. Kortom, je bent een goede aanwinst binnen het team waar genoeg te doen is.

 

Dit neem je mee

  • Een afgeronde WO-opleiding op het gebied van Nederlands recht. Een aanvullende postacademische opleiding op het gebied van vastgoedrecht is een pre
  • Voldoende relevante werkervaring binnen gebiedsontwikkeling bij een gemeente
  • Kennis van ruimtelijke ordening en de relevante wet- en regelgeving
  • Affiniteit met en kennis van politiek bestuurlijke processen en het functioneren van een gemeentelijke organisatie

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€4447 bruto per maand
Max. Salaris
€6103 bruto per maand
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

 

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Stedelijke Ontwikkeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega