Senior Jurist Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH)

Werken in Haaglanden Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Als senior Jurist bij de Gemeente Zoetermeer heb je maatschappelijke impact. Je houdt je bezig met (regionale) integrale handhavingsacties, het sluiten van (horeca) panden, ondermijning en andere (soms bestuurlijk gevoelige) zaken op gebied van handhaving.

De werkzaamheden

Primair ben je de behandelaar van (zeer) complexe handhavingszaken op het gebied van de APV, bijzondere wetten (o.a. Dhw., Opiumwet) en Openbare orde en veiligheid. Daarnaast ben je goed in staat juridisch te adviseren over Wabo-vraagstukken. Bij ingewikkelde, vaak bestuurlijk gevoelige materie zorg jij binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Je neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag. Voor je collega’s ben je een echte sparringpartner en vraagbaak. Je geeft adviezen over de uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid van regels en je denkt mee in de verbetering van het werkproces handhaving.


Je taken/ verantwoordelijkheden

 • je geeft juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet en Openbare orde vraagstukken), waarbij het zwaartepunt op de bijzondere wetten ligt;
 • je toetst aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding;
 • je stelt complexe gedoogbeschikkingen, waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwang besluiten, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten op;
 • je behandelt zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je vertegenwoordigt zelfstandig in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • je pleegt overleg met handhavingsinstanties en ketenpartners;
 • je bewaakt afstemming gemeentelijke regelgeving (beleid) en verordeningen;
 • je levert input op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen inzake de handhaafbaarheid hiervan;
 • je fungeert als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van handhaving;
 • je bent juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht en de toezichthouder openbare ruimte;
 • je bent gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • je stelt informerende notities op voor de bestuurder en het college;
 • je ondersteunt bij implementatie, interpretatie en toepassing van complexe wet- en regelgeving en bij het opstellen van complexe juridische correspondentie en beschikkingen e.d.;
 • je voert collegiale (lees)toets uit.

Wat kan je van ons verwachten?

Je krijgt van ons ruimte voor ideeën en goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Ons moderne stadhuis stimuleert ontmoetingen en onderlinge samenwerking en je bent flexibel in het zoeken van je werkplek. Ook kun je rekenen op:

 • een salaris van maximaal €5.067 per maand (schaal 11);
 • prima arbeidsvoorwaarden, zoals een ABP-pensioen, een tegemoetkoming in je ziektekosten en een reiskostenvergoeding;
 • overige arbeidsvoorwaarden die je zelf kunt vormgeven, zoals extra verlof of opleidingen;
 • een aanstelling voor één jaar die we daarna graag omzetten in een vast dienstverband.

Over de werkgever

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners.
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

De afdeling waar je komt te werken

Binnen het cluster Beleid en Juridische zaken wordt op een informele en collegiale samengewerkt. Dit doen we met 11 teamgenoten. Samen lever je een concrete en onmisbare bijdrage aan de juridische handhaving van de gemeente Zoetermeer .

Functie eisen

Wie ben jij?

Je wilt echt een bijdrage leveren aan de groeiende stad Zoetermeer en je doet dat op een manier die jouw senioriteit weerspiegelt: inhoudelijke kennis en ervaring, rustig, met overtuiging en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je kunt denken vanuit ‘de andere kant’. Behalve de stad beter laten worden, ben je ook scherp op je eigen ontwikkeling.

Verder neem je mee:

 • een afgeronde juridische opleiding op wo-niveau, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht.
 • minimaal drie tot vijf jaar ervaring in de functie van handhavingsjurist, bij een gemeente, andere overheid of in de advocatuur.


Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Werken in Haaglanden
Standplaats
Zoetermeer
Maximum aantal uren per week
36

Over de werkgever

Werken in Haaglanden

Solliciteren?

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatieformulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega