Senior Jurist

Gemeente Zoetermeer Bachelor - HBO 32 - 36 uur

Omschrijving

Als senior Jurist bij de Gemeente Zoetermeer heb je maatschappelijke impact. Je houdt je bezig met (regionale) integrale handhavingsacties, het sluiten van (horeca) panden, ondermijning en andere (soms bestuurlijk gevoelige) zaken op gebied van handhaving. Denk je dit is mij op het lijf geschreven. Solliciteer dan!

De werkzaamheden

Primair ben je de behandelaar van (zeer) complexe handhavingszaken op het gebied van de APV, bijzondere wetten (o.a. Drank-en Horecawet, Opiumwet) en Openbare orde en veiligheid. Daarnaast ben je goed in staat juridisch te adviseren over Wabo-vraagstukken. Bij ingewikkelde, vaak bestuurlijk gevoelige materie zorg jij binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Je neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag. Voor je collegas ben je een echte sparringpartner en vraagbaak. Je geeft adviezen over de uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid van regels en je denkt mee in de verbetering van het werkproces handhaving.

Je taken/ verantwoordelijkheden
je geeft juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet en Openbare orde vraagstukken), waarbij het zwaartepunt op de bijzondere wetten ligt;

 • je toetst aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding
 • je stelt complexe gedoogbeschikkingen, waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwang besluiten, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten op
 • je behandelt zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling
 • je vertegenwoordigt zelfstandig in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • je pleegt overleg met handhavingsinstanties en ketenpartners
 • je bewaakt afstemming gemeentelijke regelgeving (beleid) en verordeningen
 • je levert input op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen inzake de handhaafbaarheid hiervan
 • je fungeert als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van handhaving
 • je bent juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht en de toezichthouder openbare ruimte
 • je bent gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • je stelt informerende notities op voor de bestuurder en het college
 • je ondersteunt bij implementatie, interpretatie en toepassing van complexe wet- en regelgeving en bij het opstellen van complexe juridische correspondentie en beschikkingen e.d.
 • je voert collegiale (lees)toets uit

Functie eisen

Wie ben jij?

Je wilt echt een bijdrage leveren aan de groeiende stad Zoetermeer en je doet dat op een manier die jouw senioriteit weerspiegelt: inhoudelijke kennis en ervaring, rustig, met overtuiging en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je kunt denken vanuit de andere kant. Behalve de stad beter laten worden, ben je ook scherp op je eigen ontwikkeling.

 • Verder neem je mee:
 • een afgeronde juridische opleiding op wo-niveau, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht
 • minimaal drie tot vijf jaar ervaring in de functie van handhavingsjurist, bij een gemeente, andere overheid of in de advocatuur

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€3491 bruto per maand
Max. Salaris
€5067 bruto per maand
Salarisomschrijving
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf themas centraal:

 • Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bestaat uit 2 teams: het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid.
Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) is primair een uitvoeringsgericht team. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening, het houden van (bouw)toezicht en de juridische handhaving van het overtreden van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving.
Het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en bestuursondersteuning ten aanzien van veiligheid en openbare orde in de stad. Binnen OOV is ook het team Handhaving gepositioneerd dat zich bezig houdt met het toezicht op de openbare ruimte etc.

Solliciteren?

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatieformulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

Y.J.Breugem@zoetermeer.nl