Strategisch beleidsadviseur kenniseconomie

Gemeente Zoetermeer Master/doctoraal 36 uur

Omschrijving

Dit is de rol

De komende jaren wil de gemeente investeren in de kenniseconomie van Zoetermeer en aansluiting zoeken bij regionale en nationale ontwikkelingen op dit thema. Hiervoor is het beleidsprogramma Stedelijke Kenniseconomie gevormd met als doel de kenniseconomie in Zoetermeer blijvend sterk te houden. Het is van belang dat er een zo compleet mogelijk aanbod van hoogwaardig beroepsonderwijs wordt aangeboden in de stad, dat aansluit op wat studenten, werknemers en werkgevers nodig hebben. Vanuit de samenwerking met onderwijsinstellingen vindt de verbreding van het assortiment hoger onderwijs en versterking van het praktijkgericht onderzoek plaats, waarvoor de Dutch Innovation Factory, het Dutch Innovation Park (DIP) en de gemeente Zoetermeer als living lab de cruciale, onderling samenhangende, elementen vormen.

Samen met collega’s uit verschillende afdelingen, zoals de kennismakelaar beroepsonderwijs, ga jij je als strategisch beleidsadviseur kenniseconomie actief richten op de innovaties/ontwikkelingen in het bedrijfsleven en die koppelen aan onderwijspartners en regionale innovatieprogramma’s. Jij gaat op zoek naar de behoefte van het bedrijfsleven op het gebied van talent, fysieke ruimte en financiering. Je gaat actief in gesprek om de trends en ontwikkelingen te vertalen naar concrete (beleids)opgaven waaraan in triple helixverband wordt samengewerkt. Jij werkt vanuit team economie samen aan het gebiedsprogramma DIP en het beleidsprogramma kenniseconomie. Je maakt hiervoor gebruik van bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals: Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Innovation Quarter. Daarnaast werk je intensief samen met de gebiedsmanager van het DIP en de kennismakelaar beroepsonderwijs om de kenniseconomie rond de campus regionaal strategisch te positioneren. Vanuit jouw expertise adviseer jij daarover proactief de directie en het bestuur van de gemeente. Je weet op alle niveaus de juiste afspraken te maken en acties uit te voeren die het verschil maken.

 

Dit zijn wij

Je wordt onderdeel van afdeling Stedelijke Ontwikkeling in Team Economie. Dit team werkt aan een zo aantrekkelijk mogelijk vestigings- en woonklimaat voor bedrijven en investeerders. Doel is de economische ontwikkeling te stimuleren en daarmee werkgelegenheid te stimuleren en te verbreden. Het aandachtsgebied is heel breed: van ondersteuning aan startende ondernemers tot strategische visies op de ontwikkeling van de stad in 2040. Maar bijvoorbeeld ook het versterken van economische clusters zoals IT, en toegepaste innovatie in Bouw & Installatie, Logistiek en Health sector. Voor de woonaantrekkelijkheid zijn consumentdiensten en commerciële vrijetijdsactiviteiten van belang. Het Dutch Innovation Park dient uitgebouwd te worden tot een ware IT-campus waar bedrijven, scholen en overheid elkaar weten te vinden om samen te werken aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Functie eisen

Dit ben jij

Als bewezen strategisch beleidsadviseur kenniseconomie begeef jij je soepel in diverse krachtenvelden en hebt zowel oog voor inhoudelijk resultaat als voor de relatie met belangrijke stakeholders. Je hebt ervaring met werken in netwerken en regievoering op je projecten. Met jouw creativiteit bedenk je duurzame oplossingen waar alle netwerkpartners een rol in willen en kunnen vervullen. Jij hebt een heldere visie en weet deze als trekker van de pijler kenniseconomie in de te actualiseren agenda economie 2022-2026 goed over te brengen. Met jouw enthousiasme, inzicht en schranderheid zorg jij voor een succesvolle invulling van deze rol.

 

Dit neem je mee

  • Bij voorkeur heb je meerjarige werkervaring als beleidsadviseur (economie)
  • Ervaring met projectmatig en programmatisch werken

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Min. Salaris
€4447 bruto per maand
Max. Salaris
€6103 bruto per maand
Standplaats
Zoetermeer
Contractduur
1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
Maximum aantal uren per week
36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

 

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Over de werkgever

Gemeente Zoetermeer

Stedelijke Ontwikkeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Solliciteren?

Onze samen­werkings­partner heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatie­formulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega