Strategisch regisseur Wonen

Gemeente Westland Master/doctoraal 32 - 36 uur

Omschrijving

Als strategisch regisseur Wonen en Voorzieningen van het cluster Beleid schep jij de ideale context voor beleidsontwikkeling. Je werkt nauw samen met de ambtelijke top en het college. In de kern gaat het in deze functie om positioneren, coördineren en verbinden van zowel het dossier Wonen als het goed coördineren van de Westlandse voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur, welzijn, veiligheid etc.).

Het dossier wonen heeft in het Westland Programma 2018-2022 een prominente plek gekregen. De ambities voor de komende periode zijn hoog en doen een flink beroep op jouw kwaliteiten. De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om intensieve samenwerking. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt om participatie en om het nemen van stevige maatregelen. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg.

Als het gaat om het dossier Voorzieningen draag je er zorg voor dat de opgaven (onderwijshuisvesting, sport, etc.) op een innovatieve wijze worden aangepakt. De wensen en behoeften op het vlak van voorzieningen corresponderen niet altijd met de mogelijkheden die Westland heeft (zowel qua draagvlak, ruimte als financieel). Dit vraagt om creativiteit en ook veel verbindend vermogen.

Jij bent als strategisch regisseur de opdrachtgever en coördinator voor deze opgaven richting de beleidsmedewerkers en het aanspreekpunt/sparringpartner voor de verantwoordelijk wethouder. Daarnaast zorg je ervoor dat Westland zich ambtelijk en bestuurlijk als overheid helder en rolzuiver positioneert. Je houdt daarbij rekening met de verbindingen die je binnen en buiten tot stand moet brengen (en onderhoudt). Als strategisch regisseur en opdrachtgever werk je nauw samen met de andere opdrachtgevers/strategisch regisseurs en teammanagers van cluster Beleid. In de aansturing word je onder de directeur Beleid gepositioneerd aan wie je verantwoording aflegt.

Functie eisen

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het dossier Wonen. Je bent een uitstekende strategische gesprekspartner voor directies, bestuurders en ketenpartners buiten. Gezien de ambitie voor de komende jaren op het woon- en voorzieningendossier moet je in staat zijn om mensen voor je te winnen. Eveneens moet je als opdrachtgever snel kunnen schakelen van grote beleidslijnen naar de dagelijkse (politieke) ontwikkelingen. Je zit aan tafel bij de bestuurders en de directie en kunt hen vanuit verbinding en gezag op een interactieve wijze overtuigen, beïnvloeden en adviseren. Daarbij lukt het je om met overtuiging de bestuurlijke wensen en hun impact op de ambtelijke organisatie te proportioneren en als acties weg te zetten. Je organiseert en stimuleert actieve en creatieve processen waarbij je in de samenwerking op zoek bent naar de toegevoegde waarde. Bij dit alles blijf je het concrete, realistische en toetsbare doel voor ogen houden en stel je bij wanneer dit nodig is. Daarbij houd je rekening met verschillende factoren waaronder de organisatie van het speelveld, eigen prioriteiten en belangen/prioriteiten van anderen, schaalgrootte en samenwerkingspartners. Ben jij die persoon die het woondossier nog meer op de kaart zet? Reageer dan!

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Westland
Min. Salaris
€4153 bruto per maand
Max. Salaris
€6178 bruto per maand
Standplaats
Naaldwijk
Maximum aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 6.178,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Wat wij bieden:

  • flexibele werktijden.
  • mogelijkheid om thuis te werken.
  • een goede pensioenregeling.
  • uitgebreide faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School)
  • het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
  • laptop en telefoon van de zaak.
  • goede werkomstandigheden.

Bijzonderheden

Wil je meer informatie, neem dan contact op met mevrouw K.P.M. (Katja) van Laarhoven via telefoonnummer (0174) 67 2000.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 31 december 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de werkgever

Gemeente Westland

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier wil de gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen bieden. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams.

Solliciteren?

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om je door te verwijzen naar een andere website waar je een sollicitatieformulier kan invullen.

Direct solliciteren

Tip een collega

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

jvdlaan@gemeentewestland.nl