Toezichthouder/ handhaver WMO & Jeugd

Gemeente Pijnacker-Nootdorp HBO bachelor 32 uur

Omschrijving

Onze gemeente is volop in beweging en dat geldt zeker voor het Sociaal Domein. De functie van Toezichthouder / handhaver is daarom ook nog volop in ontwikkeling. De overgang van curatief naar preventief handelen staat hierin centraal. Wij zoeken daarom ook collega’s die actief en integraal aan de slag gaan met ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en verwachten daarom van je dat je – in samenwerking met je collega’s van Beleid en je collega’s van contractmanagement – de handhaving binnen de Wmo en de Jeugdwet verder inricht en innoveert.

Wat ga je doen
Hoe je ontdekt of er (mogelijk) fraude wordt gepleegd? Als toezichthouder leg je werkbezoeken af aan dienstverleners of cliënten, bestudeer je dossiers en afspraken met de gemeente. Daarnaast, aan de hand van meldingen of risicosignalen, verzamel jij (alleen of in teamverband) informatie, analyseer en beoordeel je in hoeverre signalen aanleiding geven tot rechtmatigheidsonderzoek.

Je maakt gebruik van diverse onderzoeksmethoden om informatie te verzamelen in het kader van rechtmatigheidsonderzoek. Je documenteert en beoordeelt deze informatie en adviseert over passende handhavingsmogelijkheden. Je initieert en organiseert samenwerking en afstemming tussen de diverse partijen in de toezichtketen en treed je passend op. Je adviseert en ondersteunt medewerkers bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Verder stimuleer je fraude-alertheid en breng je medewerkers van verschillende voorzieningen of afdelingen bij elkaar, zodat zij van elkaar kunnen leren. Ook ben jij sparringpartner voor uitvoering, kwaliteit en overige zaken rondom de Wmo en Jeugdwet.

De toezichthouder Wmo & Jeugdwet houdt zich primair bezig met het:

Voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo/ Jeugdwet

Adviseren en ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zoals het:

 • creëren van in- en extern draagvlak en voorlichting geven over handhaving en naleving;
 • adviseren over fraudebestrijding en fraudealert maken van medewerkers;
 • controleren van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten;
 • leveren van een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de inbedding hiervan in de organisatie.

Beoordelen van fraudesignalen;

Bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet:

 • zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • adviseren over de wenselijkheid van strafrechtelijke voortzetting van een bestuursrechtelijk onderzoek;

Adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject;

Participeren in regionale overleggen met ketenpartners;

Rapporteren aan afdelingshoofd Sociaal Domein over de inzet van de toezicht- en handhavingsinstrumenten.

Functie eisen

Jij bent initiatiefrijk, analytisch, daadkrachtig, collegiaal en kan goed samenwerken. Je hebt oog voor wat belangrijk is en het is voor jou dan ook geen probleem om de belangen van de organisatie en de klant naast elkaar te laten werken. Omdat je zelfverzekerd bent, weet je middels passende communicatie te overtuigen en vertrouwen te winnen. Als laatste heb je goede schriftelijke vaardigheden en kun je zakelijk en objectief rapporteren.

 

Naast deze persoonseigenschappen beschik je over:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als (sociaal) rechercheur/toezichthouder met controle onderzoeken en/of handhaving van de regelgeving;
 • Kennis van en ervaring met handhaving in het kader van de participatiewet (kennis van bewijsrecht is een pré);
 • Een geldige opsporingsbevoegdheid in de hoedanigheid van Algemeen of Buitengewoon opsporingsambtenaar, of de bereidheid deze bevoegdheid te halen;
 • Kennis van de wetgeving in het vakgebied (Wmo, Jeugdwet, AWB) en van regelgeving rondom gegevensuitwisseling en privacy;
 • Kennis van de regionale sociale kaart en financieringsstromen binnen de zorg en -instellingen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Min. Salaris
€2335 bruto per maand
Max. Salaris
€3805 bruto per maand
Salarisomschrijving

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij je, naast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een salaris van maximaal € 3.805,--  (schaal 9) bruto per maand voor een 36-urige werkweek en een individueel keuzebudget van 17,05% van je salaris. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van toezicht & handhaving is deze functie in eerste instantie voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Standplaats
Pijnacker
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

Binnen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn personele regelingen van toepassing waar je als medewerker onder bepaalde voorwaarden aan kunt deelnemen. Zo is er een Persoonlijk Gezondheids Budget dat je kunt besteden aan producten en diensten op het gebied van welzijn en gezondheid. Er is een goede reiskostenregeling voor woon-werkverkeer. Je kunt gebruik maken van individuele verzekeringen met een collectiviteitskorting, gebruik maken van een gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlofregeling en je hebt een individueel keuzebudget. En de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het keurmerk "Beste Werkgever".

Over de werkgever

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Over de organisatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 330 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd, wat blijkt uit ons ‘Beste Werkgever’-keurmerk, en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Sociaal Domein

Als toezichthouder kom je te werken binnen het Sociaal Domein, in het team Bedrijfsbureau. Hier werk je samen met een andere (sociaal) rechercheur/toezichthouder aan toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving Sociaal Domein. In het team Bedrijfsbureau werk je samen met kwaliteitsmedewerkers, juridisch adviseurs en contractmanagers. Daarnaast werk je veel samen de collega’s uit de teams Maatschappelijke Ondersteuning en de kernteams.

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

a.vanderdussen@pijnacker-nootdorp.nl