Toezichthouder Openbare Ruimte (Opzichter Groen)

Gemeente Pijnacker-Nootdorp MBO 36 uur

Omschrijving

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp is een regiegemeente. Een omgevingsgerichte organisatie die niet alles zelf doet maar een meer regisserende rol neemt en meer taken overlaat aan of oppakt met partners in de gemeente.

Je zorgt ervoor dat de openbare ruimte van de gemeente Pijnacker-Nootdorp schoon, heel en veilig blijft. Samen met je collega toezichthouder ben je het eerste aanspreekpunt voor de partners waarmee de gemeente overeenkomsten heeft gesloten t.a.v. onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, in het bijzonder de Groenbestekken. Je ziet erop toe dat deze conform afspraken worden verricht en je doet dit voornamelijk door te controleren, toetsen en adviseren. Zo controleer je bijvoorbeeld werkzaamheden die zijn uitgevoerd door derden en tref je wanneer nodig maatregelen, je ziet toe op de naleving van VCA en Arbo voorschriften, je beoordeelt en verleent goedkeuring aan ingediende planningen en je handelt klachten en meldingen af waarover je rapporteert.  Signaleer je knelpunten? Dan zijn wij blij als jij ook zelf oplossingen aandraagt.
Onderdeel van de functie is ook het bijhouden van de revisiegegevens, de bestek administratie en het bewaken van de budgetten behorende bij de diverse werkzaamheden.

De werktijden zijn flexibel in te vullen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 17.00 uur. Je stelt zelf een dag- en weekplanning op waarbinnen de werkzaamheden verricht worden en rapporteert wekelijks over de voortgang. In geval van calamiteiten, evenementen en bijzondere gemeentelijke aangelegenheden kun je ook buiten de reguliere werktijden worden ingezet.

Functie eisen

Ter versterking van het Servicebedrijf zijn we op zoek naar een proactieve collega met ervaring in het toezien op de uitvoering van bestekken. Je bent resultaat- en oplossingsgericht en in staat om je werkzaamheden conform planning uit te voeren.

Om de functie succesvol uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je een MBO diploma cultuurtechniek hebt en goede kennis over relevante wet- en regelgeving en voorschriften op het werkterrein, zoals RAW en UAV en omtrent Flora en Fauna. Je beschikt over een rijbewijs B en vaardigheden bij het omgaan met computer. Je hebt het VCA VOL diploma, certificaat ‘Veilig werken langs de weg’, incl. CROW 96a/b of bent bereid deze te halen.

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Max. Salaris
€3376 bruto per maand
Salarisomschrijving

Afhankelijk van je opleiding en je ervaring is je salaris maximaal € 3376,- (schaal 8 van de gemeentelijke salaristabel januari 2018). Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris. Ook heeft onze gemeente een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Persoonlijk Gezondheidsbudget. Je wordt in eerste instantie aangesteld voor de duur van een jaar. Na een jaar wordt dit, wanneer het van beide kanten bevalt, omgezet in een vast dienstverband.

Standplaats
Pijnacker
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
36

Overige arbeidsvoorwaarden

Binnen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn personele regelingen van toepassing waar je als medewerker onder bepaalde voorwaarden aan kunt deelnemen. Zo is er een Persoonlijk Gezondheids Budget dat je kunt besteden aan producten en diensten op het gebied van welzijn en gezondheid. Er is een goede reiskostenregeling voor woon-werkverkeer. Je kunt gebruik maken van individuele verzekeringen met een collectiviteitskorting, gebruik maken van een gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlofregeling en je hebt een individueel keuzebudget. En de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het keurmerk "Beste Werkgever".

Over de werkgever

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 340 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Wijkzaken

Het Servicebedrijf wordt gevormd door de uitvoerende teams van de afdeling Wijkzaken. Zij beheren het openbaar groen, de sportvelden, de binnensport- en welzijnsvoorzieningen en de riolering, wegen en het straatmeubilair.

De wijkteams binnen het Servicebedrijf handelen de meldingen van bewoners af en verzorgen het incidentele of bijzondere onderhoud aan het openbaar groen, de bestrating, het straatmeubilair en de huisaansluitingen van het riool.

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

y.arkesteijn@pijnacker-nootdorp.nl