Voorzitter en leden rekenkamer Rijswijk

Gemeente Rijswijk WO bachelor 8 uur

Omschrijving

De gemeenteraad van Rijswijk zoekt drie kritische
en onafhankelijke personen voor de gemeentelijke rekenkamer. Als rekenkamerlid
onderzoekt u de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
gevoerde beleid. U rapporteert op basis van het uitgevoerde onderzoek uw
conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad. Voor de uitvoering van
onderzoeken kan de rekenkamer gebruik maken van externe bureaus. De nieuwe
rekenkamer start per 10 februari 2019.

Binnen een collegiaal en professioneel team neemt u open en op basis van zakelijke argumenten deel aan de discussie. U definieert conclusies en aanbevelingen kort en helder. U besluit over de agenda voor onderzoeken, de onderzoeksvoorstellen, de selectie van bureaus voor de uitvoering van het onderzoek, het beoordelen en het analyseren van het feitenonderzoek en de vertaling ervan in de rapportage aan de gemeenteraad met heldere conclusies en aanbevelingen. U stelt zelfstandig de onderzoeksvoorstellen op en presenteert de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad. Verder staat u onafhankelijk ten aanzien van het gemeentebestuur en bent u naar taak en functie niet verbonden aan instellingen die financieel aan de gemeente Rijswijk gelieerd zijn. U bewaakt het budget dat de raad voor de rekenkamer ter beschikking stelt (€ 50.000,- per jaar).

?Tijdsbeslag

De rekenkamercommissie vergadert 6 tot 10 keer per
jaar. Naast reguliere vergaderingen moet u rekening houden met een enkele
vergadering in het kader van een lopend onderzoek. Voor de totale
tijdsbesteding kunt u denken aan circa 100 uur op jaarbasis.

Functie eisen

De gemeenteraad van Rijswijk zoekt dan ook een voorzitter en twee leden (m/v) die beschikken over:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van evaluatieonderzoeken;
  • politiek en strategisch inzicht;
  • een positief-kritische en onafhankelijke instelling in het politieke krachtenveld;
  • kennis van en affiniteit met het lokaal openbaar bestuur;
  • affiniteit met Rijswijk en/of de regio.

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Salarisomschrijving

Als lid ontvangt u een vergoeding van € 700 per kwartaal en als voorzitter € 800. De benoeming (per 10 februari 2019) vindt plaats door de gemeenteraad voor in eerste instantie een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nogmaals een periode van maximaal vier jaar.

Standplaats
Gemeente Rijswijk
Maximum aantal uren per week
8

Bijzonderheden

Overige informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad, de heer J. Massaar (tel. 070-3261800; email jmassaar@rijswijk.nl. De gemeentelijke verordening voor de rekenkamer kunt u op https://www.rijswijk.nl/raadsplein/rekenkamer vinden.

Indien u lid of voorzitter wilt worden van de rekenkamer van Rijswijk verzoekt de gemeenteraad u uw motivatie kort toe te lichten in een email gericht aan griffie@rijswijk.nl voor 31 december 2018. Graag ook uw CV bijvoegen. In januari 2019 vinden met de potentiele leden voor de rekenkamer gesprekken plaats met een afvaardiging uit de gemeenteraad. Op basis daarvan wordt een voordracht gedaan aan de gemeenteraad ter besluitvorming op 5 februari 2019. 

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

jmassaar@rijswijk.nl