Wijkcoördinator

Gemeente Rijswijk Bachelor - HBO 26 uur

Omschrijving

 • Bruggenbouwer: je hebt een sleutelrol in de wijken waar jij verantwoordelijk voor bent. Als wijkcoördinator ben je de verbinder tussen de wijk en de organisatie. Je opereert actief in netwerken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je bent, samen met de wijkwethouder, duidelijk aanwezig in de wijken.
 • Netwerken en samenwerken; als relatiemanager ontwikkel je proactief jouw netwerk met (potentiële) samenwerkingspartners (bewoners, ondernemers en andere partners in de wijk). Je maakt afspraken voor samenwerking en regisseert samenwerking tussen de verschillende partners in de wijk. Je draagt zorg voor het actueel en vitaal houden van je netwerk. Ook binnen de gemeentelijke organisatie heb je contacten zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Je zoekt verbinding met (potentiële) samenwerkingspartners in jouw wijken en verkrijgt inzicht in activiteiten, initiatieven, (gedeelde) belangen en doelstellingen. Je analyseert informatie en gegevens die bijdragen aan een gezamenlijke verkenning van de opgaven en kansen in jouw wijken, maar ook in relatie met ontwikkelingen elders in de stad.
 • Samen maken wij de stad; Rijswijk wil de sociale samenhang tussen de bewoners van de diverse wijken  vergroten. Dit doen wij door bewonersparticipatie bij gemeentelijke projecten te bevorderen en door bewonersinitiatieven te stimuleren en te begeleiden. Om hier een impuls aan te geven is het Loket Stadskracht opgezet. Je beoordeelt initiatieven uit de stad en hebt hierin een stimulerende en verbindende rol. Je faciliteert initiatieven, zoekt naar oplossingen om initiatieven mogelijk te maken. Je onderzoekt de vraag achter de vraag en vervolgens verbind en gids je bewonerswensen uit de lokale samenleving met de deskundigheid in de gemeentelijke organisatie. Je vormt de verbinding tussen vraag en antwoord, probleem en oplossing.
 • Advisering en signalering; je adviseert gevraagd en ongevraagd bestuurders, management, projectmanagers en beleidsadviseurs over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van onze kaders, beleidsontwikkeling en besluitvormingsprocessen op gebiedsniveau. Je signaleert ontwikkelingen, zowel buiten als binnen, vertaalt deze naar nieuwe kansen en vervult daarin de rol van intermediair, intern en extern. Je signaleert problemen en neemt initiatief om te komen tot een oplossing. Je bedenkt hoe knelpunten te voorkomen zijn.

Opgave Leefomgeving

Het team Wijkmanagement bestaat momenteel uit twee wijkcoördinatoren en valt binnen de opgave Leefomgeving.

We richten ons op het creëren van een samenleving waarin bewoners zich mede verantwoordelijk voelen voor elkaar, de straten, speelgebieden en het openbaar groen in de gemeente. De doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van participatie, verbeteren van de leefbaarheid en communicatie met de burger.

 Er wordt actief ingezet op het ophalen van initiatieven uit de wijken, het aanjagen van ideeën en het bevorderen van samenwerking in- en extern. Dit gebeurt op basis van een thema of strategisch doel om een bepaald maatschappelijk effect te bereiken. Ook stimuleren we losse bewonersinitiatieven.

Meer informatie over de Rijswijkse wijken lees je op onze website.

Functie eisen

 • Voor deze functie is het vereist dat je aantoonbare werkervaring in het werkveld hebt en ervaring hebt in een soortgelijke functie. Dit uit zich in een brede kennis van het werkveld en ervaring met verschillende niveaus en vormen van regisseren. Daarnaast beschik jij over HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een aantoonbare binding met Rijswijk en met een stevig Rijswijks netwerk heb jij een pré.
 • Jij communiceert proactief, draagt creatieve oplossingen aan, toont daadkracht, handelt klantgericht en werkt gestructureerd en planmatig. De kandidaat die wij zoeken heeft een sterke intrinsieke motivatie om maatschappelijke impact te realiseren.
 • Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers beschikken over de competenties die aansluiten op onze kernwaarden: Resultaatgericht, Ondernemerschap, Transparantie en Samenwerking (ROTS). Hiernaar handelen is voor jou vanzelfsprekend!
 • Van essentieel belang is verder dat je flexibel inzetbaar bent en bereid bent regelmatig in de avonden te werken (i.v.m. bewonersavonden e.d.).

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie
Wie zijn wij?
Max. Salaris
€4225 bruto per maand
Salarisomschrijving
 • Een functie voor 26 uur per week;
 • Bruto maandsalaris: maximaal € 4.225,00 (afhankelijk van werkervaring en opleiding op basis van 36 uur per week; functieschaal 10 (aanloopschaal 9));
 • Een uitdagende en inspirerende functie;
 • Een professionele, klantgerichte werkomgeving waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een informele werksfeer;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Individueel Keuzebudget, vitaliteitsbudget, vorming en opleiding, ADV-opbouw, generatiepact, mogelijkheid van thuiswerken, devices (iPhone + keuze uit een iPad of (mini)laptop).
Standplaats
Gemeente Rijswijk
Contractduur
1 jaar
Maximum aantal uren per week
26

Bijzonderheden

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sabine Vermeulen-ten Berge (manager opgave Leefomgeving): 14 070.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: Jessica Moleveld (Medewerker HRM): 14 070. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?
Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Ben jij de collega die we zoeken? Solliciteer dan uiterlijk 21 januari a.s. via de sollicitatiebutton of mail je brief en CV naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer MJ 1843.

Ten slotte
De selectiegesprekken zijn gepland op 29 januari 2018 met Sabine Vermeulen-ten Berge (manager) en Carole Tefij (wijkcoördinator).

Over de werkgever

Wie zijn wij?

Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen.  Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams en opgaven, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in opgaven(teams) nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Meer weten?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze vacature? Neem dan contact op via:

svermeulen@rijswijk.nl